Các định luật trong hóa học

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ( ĐLBTĐT) ?ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG ( ĐLBTKL) ?ĐỊNH LUẬT THÀNH PHẦN KHÔNG ĐỔI ( ĐLTPKĐ)

pdf10 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1862 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các định luật trong hóa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần 2 Các định luật trong hóa học Cần nhớ 3 Định luật sau: ‰ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ( ĐLBTĐT) ‰ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG ( ĐLBTKL) ‰ ĐỊNH LUẬT THÀNH PHẦN KHÔNG ĐỔI ( ĐLTPKĐ) ™1. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ( ĐLBTĐT): Có 3 nội dung cần nhớ ‰Trong dung dịch ΣMol điện tích (+)=ΣMol điện tích (-) ‰Trên phương trình ion: = Σ Σ đ.tích Vế trái đ.tích vế phải ‰ Các quá trình oxi hóa khử Σ Số e cho = Σ số e nhận Σ mole cho= Σ mole nhận ™2. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG ( ĐLBTKL): Có 3 nội dung cần nhớ ‰Trong dung dịch Σmion trong dd = Σmchất tan trong dd Với: m ion =• nion x M ion M ion=Mnguyên tố tạo ion ƒ Aùp dụngï 1: Na+ : x mol Al3+: y mol ddA 2- SO4 : z mol Cl-: t mol Tính khối lương muối trong ddA theo x, y, z, t ‰Trong dung dịch Σmion trong dd = Σmchất tan trong dd m ion = x M ion M ion=Mnguyên tố tạo ion ƒ Aùp dụng 1: Na+ : x mol Al3+: y mol ddA 2- SO4 : z mol Cl-: t mol Tính khối lương muối trong ddA theo x, y, z, t Giải: Theo ĐLBTKL có: ƒ Aùp dụng 2: (ĐHQGTP.HCM –1999) Fe2+: 0,1 mol Al3+ : 0,2 mol ddA 2- SO4 : x mol Cl- : y mol Khi cô cạn ddA, thu được 46,9 gam rắn. Tính x,y ? ‰Trong dung dịch Σmion trong dd = Σmchất tan trong dd m ion =• nion x M ion M ion=Mnguyên tố tạo ion ‰Trong hợp chất Σm nguyên tố = Σm hợp chất ‰ Trên phản ứng Σm vế trái = Σmvế phải ‰ Aùp dụng 3: (Trích đề thi ĐHQG – 1999) Hỗn hợp R: C2H4, C3H6(C3H6 chiếm 71,43% theo thể tích). Hỗn hợp X:R, H2 với số mol R gấp 5 lần số mol H2. Lấy 9,408 lit X(đkc) đun nóng với Ni, sau một thời gian; thu được hhZ. Tính khối lượng hỗn hợp Z ‰ Aùp dụng 4: Dẫn CO dư qua(Trích ống ĐHYD sứ – 1998) đựng 5,8 gam FexOy nóng đỏ Sau 1 thời gian thu được hh X chứa các chất rắn. Cho hhX phản ứng hết với HNO3 đặc (dư), thu được 18,15 gam muối sắt. Tìm công thức oxit trên. Tìm CTPT- CTCT A, biết : số mol A : số mol H ƒAùp dụng5:( ĐHYDTP.HCM – 2000) Cho pứ: 0,1 mol A+HO H O + 4,6 g C H O 2 →18g C3 6 3 2 6 2O = 1:2