Câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. ông sinh năm nào? a. 1860 b. 1862 c. 1863 d. 1883

pdf50 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 5594 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. ông sinh năm nào? a. 1860 b. 1862 c. 1863 d. 1883 2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào? a. 1865 b. 1866 c. 1868 d. 1870 3. Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đến Huế lần thứ nhất vào năm nào ? a. 1895 b. 1896 c. 1898 d. 1901 4. Đến Huế lần thứ nhất, Hồ Chí Minh ở đó thời gian bao lâu? a. 5 năm b. 6 năm c. 7 năm d. 10 năm 5. Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2 năm nào? a. 1904 b. 1905 c. 1906 d. 1908 6. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai? a. Vương Thúc Quí b. Nguyễn Sinh Sắc c. Trần Thân 7. Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp-Việt Đông Ba vào năm nào? Trang 114 a. 9/1905 b. 9/1906 c. 9/1907 d. 9/1908 8. Nguyễn Tất Thành trúng tuyển vào trường Quốc học Huế năm học nào? a. Năm học 1905-1906 b. Năm học 1907-1908 c. Năm học 1995-1910 9. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên được nghe khẩu hiệu TỰ DO-BÌNH ĐẲNG-BÁC ÁI của Pháp vào năm nào? a. 9/1903 b. 9/1904 c. 9/1905 10. Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên vào thời gian nào? a. 5/1905 b. 5/1906 c. 5/1908 11. Nguyễn Tất Thành đã dừng chân ở Phan Thiết vào năm nào? a. 9/1908 b. 9/1909 c. 9/1910 12. Trường Dục Thanh ở Phan Thiết được thành lập vào năm nào? a. 1905 b. 1906 c. 1907 13. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào? a. 9/1910 đến 2/1911 b. 9/1910 đến 3/1911 c. 9/1910 đến 4/1911 14. Nguyễn Tất Thành tìm đến hãng Năm Sao đang cập bến Nhà Rồng Sài Gòn để lấy hàng và đón khách di Mác-xây khi nào? a. 1/6/1911 b. 2/6/1911 Trang 115 c. 4/6/1911 d. 5/6/1911 15. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà rồng Sài Gòn đi sang Pháp vào thời gian nào? a. 2/6/1911 b. 4/6/1911 c. 5/6/1911 16. Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi? a. 19 tuổi b. 20 tuổi c. 21 tuổi 17. Nguyễn Tất Thành –Nguyễn Aùi Quốc nhắc lại: “Khi tôi độ 13 tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe ba chữ Pháp: Tự do, bình đẳng, bác ái … và từ thuở ấy, tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn sau những từ ấy” vào năm nào? a. 1920 b. 1921 c. 1923 18. Từ 6/1911 đến cuối 1913, Nguyễn Aùi Quốc làm phụ bếp thuỷ thủ trên các tàu biển đi từ Đông Nam Á sang Châu âu tới nước nào? a. Pháp, Italia b. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha c. Các nước châu phi d. Tất cả các nước trên 19. Từ năm 1914 đến cuối 1917, Nguyễn Tất Thành ở nước Anh, Người đã làm những công việc gì? a. Lao động chân tay đốt lò b. Quét tuyết c. Phụ bếp d. Tất cả các công việc trên 20. Nguyễn Tất Thành kí tên là Nguyễn Aùi Quốc gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị hoà bình vec-xây vào ngày tháng năm nào? a. 15/6/1919 b. 18/6/1919 c. 18/7/1919 Trang 116 21. Nguyễn Aùi Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin vào năm nào? a. Tháng 6 năm 1920 b. Tháng 7 năm 1920 c. Tháng 10 năm 1920 22. Nguyễn Aùi Quốc dự Đại hội Tua tán thành quốc tế 3 tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp khi nào? a. Tháng 6 năm 1920 b. Tháng 7 năm 1920 c. Tháng 12 năm 1920 23. ? 24. ? 25. Chủ tịch Hồ Chí Minh có tên là gì vào năm 1911? a. Nguyễn Sinh Cung b. Nguyển Tất Đạt c. Nguyễn Tất Thành 26. Bối cảnh quốc tế lúc Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) ra đời có hai mâu thuẫn cơ bản. Trong ba mâu thuẫn dưới đây mâu thuẫn nào là không phù hợp vời thời kỳ này? a. Mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản b. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc thực dân c. Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc 27. Xã hội Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX có mâu thuẫn chủ yếu gì? a. Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với thực dân Pháp xâm lược b. Mâu thuẫn giữa nông dân với giai cấp phong kiến c. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản 28. Thân phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. cụ mất vào năm nào? a. Năm 1928 b. Năm 1929 c. Năm 1930 29. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, Cụ qua đời tại đâu? a. Long Xuyên b. An Giang c. Cao Lãnh (Đồng Tháp) Trang 117 30. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất năm nào? a. Năm 1900 b. Năm 1901 c. Năm 1902 31. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà qua đời ở độ tuổi bao nhiêu? a. Tuổi 30 b. Tuổi 32 c. Tuổi 33 32. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất ở đâu? a. Nghệ an b. Hà tĩnh c. Huế 33. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Cụ qua đời ở độ tuổi bao nhiêu? a. Tuổi 65 b. Tuổi 66 c. Tuổi 67 34. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà sinh được mấy người con? a. Hai b. Ba c. Bốn 35. ? 36. Nguyễn Tất Thành đã tâm sự: “Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”. Câu nói đó vào thời gian nào? a. 6/1909 b. 7/1910 c. 6/1911 37. Những tri thức mà Nguyễn Tất Thành có được về nền văn hoá Pháp là thời kì học ở trường Pháp-Việt, nhất là trường Quốc học Huế. Thời kì đó anh đã từng đọc các tác phẩm của ai? a. Vôn te b. Rút xô c. Mông tex kiơ d. Tất cả các tác giả trên 38. Nguyễn Aùi Quốc vào Đảng xã hội Pháp khi nào? Trang 118 a. Năm 1918 b. Năm 1919 c. Năm 1920 39. Từ năm 1917, Nguyễn Aùi Quốc trở lại Pháp, Người tham gia viết các báo cáo tố cáo chế độ thực dân đăng trên các tờ báo nào? a. Báo Nhân đạo b. Đời sống thợ thuyền c. Dân chúng Paris d. Tất cả các tờ báo trên 40. Nguyễn Aùi Quốc tham dự Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Pháp vào năm nào? a. Năm 1920 b. Năm 1921 c. Năm 1922 41. Nguyễn Aùi Quốc tham dự Đại hội lần thứ hai của Đảng Cộng sản Pháp vào năm nào? a. Năm 1921 b. Năm 1922 c. Năm 1923 42. Tại Đại hội lần thứ mấy, Nguyễn Aùi Quốc đã đọc Dự án Nghị quyết về chủ nghĩa Cộng sản và các thuộc địa a. Đại hội lần I b. Đại hội II c. Đại hội lần III 43. Nguyễn Aùi Quốc là người Việt Nam thứ mấy tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp trong thời gian từ tháng 12/1920 đến tháng 6/1923 ? a. Thứ hai b. Thứ 3 c. Duy nhất 44. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan đến năm 1895, bà đã sinh được mấy người con? a. Hai b. Ba c. Bốn 45. Nguyễn Tất Thành đến nước Anh năm nào? a. Năm 1913 Trang 119 b. Năm 1914 c. Năm 1916 46. Nguyễn Aùi Quốc viết thư gửi Trung ương Đảng Cộng sản Pháp lưu ý cần có sự quan tâm đúng mức đến vấn đề thuộc địa vào thời gian nào? a. Tháng 12 – 1920 b. Tháng 7 – 1923 c. Tháng 6 – 1924 47. Nguyễn Aùi Quốc là đại biểu duy nhất của nông dân thuộc địa tại Quốc tế nông dân vào thời gian nào? a. 17-10-1922 b. 17-10-1923 c. 17-10-1924 48. Nguyễn Aùi Quốc dự Đại hội lần thứ V quốc tế Cộng sản vào năm nào? a. Năm 1923 b. Năm 1924 c. Năm 1925 49. Nguyễn Aùi Quốc được nhận vào làm cán bộ của Ban Phương Đông quốc tế Cộng sản và được mời đến nói chuyện tại Hồng trường vào thời gian nào? a. 1-5-1923 b. 1-5-1924 c. 1-5-1925 50. Nguyễn Aùi Quốc đã viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp và được xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Pháp tại Thư quán lao dộng Paris vào năm nào? a. Năm 1921 b. Năm 1923 c. Năm 1925 51. Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam bằng tiếng nào? a. Tiếng Nga b. Tiếng Việt c. Tiếng Pháp 52. Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam vào năm nào? a. Năm 1945 b. Năm 1946 Trang 120 c. Năm 1949 53. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được nhà xuất bản Sự Thật dịch ra tiếng Việt vào năm nào? a. Năm 1955 b. Năm 1959 c. Năm 1960 54. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Nguyễn Aùi Quốc bao gồm mấy chương? a. Năm chương b. Bảy chương c. Mười chương d. 12 chương 55. Bản chất của chủ nghĩa tư bản “là một con đỉa có 1 cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và 1 cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi thì cái vòi còn lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra” câu nói đó ở trong tác phẩm nào của Nguyễn Aùi Quốc? a. Con rồng tre b. Bản án chế độ thực dân Pháp c. Đường cách mệnh 56. Nguyễn Aùi Quốc đã thành lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào thời gian nào? a. Tháng 6-1924 b. Tháng 6-1925 c. Tháng 6-1929 57. Nguyễn Aùi Quốc đã thành lập hội việt nam cách mạng thanh niên ở đâu? a. Việt Bắc b. Việt Nam c. Trung Quốc 58. Nguyễn Aùi Quốc đã tiếp xúc với nhóm “Tâm tâm xã” vào năm nào? a. Năm 1924 b. Năm 1925 c. Năm 1926 59. Nguyễn Aùi Quốc đã tiếp xúc với nhóm “Tâm tâm xã” ở đâu? a. Hồng Kông b. Quảng Châu Trang 121 c. Việt Nam 60. Nguyễn Aùi Quốc học lớp ngắn hạn tại trường đại học Phương đông vào thời gian nào? a. 1922-1923 b. 1923-1924 c. 1924-1925 61. Nguyễn Aùi Quốc học lớp ngắn hạn tại trường đại học Phương đông ở đâu? a. Đức b. Liên –xô c. Trung Quốc 62. Nguyễn Aùi Quốc đã tán thành quốc tế 3 tại Đại hội Tua vào thời gian nào? a. Tháng 12/1919 b. Tháng 12/1920 c. Tháng 12/1921 63. Nguyễn Aùi Quốc đã tán thành Quốc tế 3 do ai sáng lập? a. Mác b. Aêng-ghen c. Lênin 64. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Aùi Quốc vào thời gian nào? a. Ngày 18 tháng 6 năm 1918 b. Ngày 18 tháng 6 năm 1919 c. Ngày 18 tháng 6 năm 1920 65. Tại Pháp từ 1917 đến 1920, Nguyễn Aùi Quốc viết các bài tố cáo chế độ thực dân được đăng trên báo nào? a. L. Humanite (nhân đạo), Journal du peuple (tạp chí nhân đạo) b. La vire ouvriere (đời sống thợ thuyền) c. La populaire de Paris (dân chúng) d. Tất cả các tờ báo trên 66. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Aùi Quốc ở đâu? a. Việt nam b. Trung Quốc c. Pháp d. Liên-xô 67. Nguyễn Aùi Quốc đã gửi đến hội nghị ở vec-xây yêu sách của nhân dân An Nam ở đâu Trang 122 a. Nước Anh b. Nước Pháp c. Nước Mỹ 68. Nguyễn Aùi Quốc viết “luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao? Tôi vui mừng đến phát khóc lên! Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta” câu nói này ở đâu? a. Việt Nam b. Trung Quốc c. Pháp 69. Nguyễn Aùi Quốc tổ chức “Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức” vào năm nào? a. 1921 b. 1922 c. 1925 70. Nguyễn Aùi Quốc tổ chức “Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức” ở đâu? a. Việt nam b. Trung Quốc c. Pháp 71. Nguyễn Aùi Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo nào? a. Báo Pravda b. Báo Le Paria c. Báo Inprekorr của quốc tế Cộng sản 72. Nguyễn Aùi Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa” đăng ở đâu? a. Trung Quốc b. Việt nam c. Pháp d. Liên xô 73. Nguyễn Aùi Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc phương Đông” gửi đăng trên báo nào? a. Báo Pravđa b. Báo nhân đạo c. Báo Le paria 74. Nguyễn Aùi Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc phương Đông” gửi đăng ở đâu? a. Trung Quốc b. Việt nam Trang 123 c. Liên xô d. Pháp 75. Nguyễn Aùi Quốc nhân ngày 1/5/1924 được mời đến nói chuyện tại Hồng trường ở đâu? a. Trung Quốc b. Liên xô c. Pháp 76. Trên cơ sở 1 số bài viết trong khoảng thời gian từ 1921 đến 1925, Nguyễn Aùi Quốc đã hoanø chỉnh tác phẩm lớn lấy tên là gì? a. Con rồng tre b. Nhật ký trong tù c. Bản án chế độ thực dân Pháp 77. Nguyễn Aùi Quốc đã mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam trong những năm nào? a. 1923-1924 b. 1924-1925 c. 1925-1927 78. Nguyễn Aùi Quốc đã mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam ở đâu? a. Việt bắc (Việt Nam) b. Hồng kông (Trung Quốc) c. Quảng Châu (Trung Quốc) 79. Các bài giảng của Nguyễn Aùi Quốc tại Trung Quốc được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì? a. Bản án chế độ thực dân Pháp b. Con rồng tre c. Đường cách mệnh 80. Tác phẩm Đường cách mãng của Nguyễn Aùi Quốc được xuất bản vào năm nào? a. Năm 1925 b. Năm 1926 c. Năm 1927 81. Trong tác phẩm Đường cách mang. Nguyễn Aùi Quốc đề cập đến bao nhiêu vấn đề? a. 10 vấn đề b. 12 vấn đề c. 15 vấn đề Trang 124 82. Nguyễn Aùi Quốc đã trích dẫn luận điểm nổi tiếng của Lênin: “không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động … chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, Đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong” câu nói` được ghi ở trang đầu tiên của cuốn sách nào? a. Bản án chế độ thực dân Pháp Trung Quốc b. Nhật ký trong tù Việt Nam c. Đường cách mạng 83. Nguyễn Aùi Quốc viết “ công nông là gốc cách mệnh, còn học trỏ, nhà buôn nhỏ, địa chủ nhỏ, … là bầu bạn cách mệnh của công nông” câu nói đó được viết trong tác phẩm nào? a. Bản án chế độ thực dân Pháp b. Nhật ký trong tù c. Đường cách mệnh 84. Nguyễn Aùi Quốc viết “chúng ta cách mệnh thì cũng phải liên lạc tất cả những Đảng cách mệnh trong thế giới để chống lại tư bản và đế quốc chủ nghĩa” câu nói đó được viết trong tác phẩm nào? a. Bản án chế độ thực dân Pháp b. Con rồng tre c. Đường cách mạng 85. Nguyễn Aùi Quốc viết “trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi.” Câu nói đó được viết trong tác phẩm nào? a. Bản án chế độ thực dân Pháp b. Con rồng tre c. Đường cách mạng 86. Nguyễn Aùi Quốc được ban chấp hành quốc tế Cộng sản ra quyết định về chuyến đi Quảng Châu (Trung Quốc) theo đề nghị của người vào thời gian nào? a. Ngày 25 tháng 9 năm 1924 b. Ngày 25 tháng 10 năm 1924 c. Ngày 1 tháng 12 năm 1924 87. Nguyễn Aùi Quốc được ban chấp hành quốc tế Cộng sản ra quyết định về chuyến đi Quảng Châu (Trung Quốc) theo đề nghị của Người . vậy Người đi Quảng Châu vào thời gian nào? a. Ngày 9 tháng 11 năm 1924 b. Ngày 11 tháng 11 năm 1924 c. Ngày 1 tháng 12 năm 1924 88. Một ngày sau khi tới Quảng Châu năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã gửi 3 bức thư về Matxcơva cho những đâu? Trang 125 a. Quốc tế Cộng sản b. Tổng thư ký quốc tế nông dân c. Ban biên tập tạp chí Rabotnhitxa d. Tất cả các nơi trên 89. Nguyễn Aùi Quốc đã gửi quốc tế Cộng sản bản báo cáo về tình hình Đông Dương tháng 11 và tháng 12 năm 1924 sau mấy tháng tới Quảng Châu? a. Sau 1 tháng b. Sau 2 tháng c. sau 3 tháng 90. Nguyễn Aùi Quốc viết “hai trăm thanh niên trong 1 tỉnh ở Nam kỳ biểu tình trước bót cảnh sát đòi thả 2 người bạn của họ bị bắt …họ đã thắng lợi. Lần đầu tiên việc đó được thấy ở Đông Dương. Đó là dấu hiệu của thời đại.” Câu đó được viết trong báo cáo hay tác phẩm nào? a. Bản án chế độ thực dân Pháp b. Đường cách mệnh c. Báo cáo về tình hình Đông Dương tháng 11 và tháng 12 năm 1924. 91. Nguyễn Aùi Quốc mở lớp huấn luyện chính trị tại Trung Quốc vào năm nào? a. Năm 1924 b. Năm 1925 c. Năm 1926 92. Nguyễn Aùi Quốc mở lớp huấn luyện chính trị tai số nhà bao nhiêu phố Văn Minh (Quảng Châu) a. Số 11/4 b. Số 25/1 c. Số 13/1 93. Tuần báo Thanh Niên, cơ quan trung ương của tổng bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội do Nguyễn Aùi Quốc sáng lập ra số đầu tiên vào thời gian nào? a. Ngày 20-6-1925 b. Ngày 21-6-1925 c. Ngày 21-7-1925 94. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức do Nguyễn Aùi Quốc cùng 1 số đồng chí Trung Quốc chủ trương tổ chức được chính thức thành lập khi nào? a. Ngày 7-7-1925 b. Ngày 8-7-1925 c. Ngày 9-7-1925 Trang 126 95. Nguyễn Aùi Quốc mang tên Lý Thụy vào thời gian nào? a. Ngày 21-6-1925 b. Ngày 7-7-1925 c. Ngày 9-7-1925 96. Nguyễn Aùi Quốc mang tên là Lý Thụy là 1 trong những người lãnh đạo của tổ chức nào? a. Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội b. Tân việt cách mạng Đảng c. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức 97. Nguyễn Aùi Quốc được bầu làm bí thư kiêm phụ trách công việc tài chính của tổ chức nào? a. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức b. Tân việt cách mạng Đảng c. Việt nam thanh niên cách mạng đồng chí hội 98. Nguyễn Aùi Quốc đã dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát vào năm nào? a. Năm 1924 b. Năm 1925 c. Năm 1927 99. Nguyễn Aùi Quốc đã dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát ở đâu? a. Liên xô b. Trung Quốc c. Việt nam 100. Nguyễn Aùi Quốc đã gửi 1 bức thư đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Quốc dân Đảng Trung Quốc vào năm nào? a. Năm 1924 b. Năm 1925 c. Năm 1926 101. Nguyễn Aùi Quốc với bí danh Vương Đạt Nhận từ khi nào? a. Ngày 14-1-1925 b. Ngày 25-1-1925 c. Ngày 14-1-1926 102. Hơn 18 tháng sau khi tới Quảng Châu, Nguyễn Aùi Quốc gửi báo cáo cho quốc tế Cộng sản vào thời gian nào? a. Ngày 2-6-1926 b. Ngày 3-6-1926 Trang 127 c. Ngày 3-7-1926 103. Hơn 18 tháng sau khi tới Quảng Châu, Nguyễn Aùi Quốc đã làm cho Đông Dương những công việc nào dưới đây? a. Tổ chức được 1 tổ chức bí mật b. Một hội liên hiệp nông dân của những người việt nam sống ở xiêm c. Một tổ thiếu nhi, một tổ phụ nữ cách mạng; Một trường huấn luyện chính trị d. Tất cả những công việc trên 104. Cuốn sách lấy tên là “Đây “công lý” của Thực dân Pháp” ở Đông Dương do nhà xuất bản báo “Sự Thật” - Hà Nội, xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Việt vào năm nào? a. Năm 1954 b. Năm 1960 c. Năm 1962 105. Cuốn Đường cách mệnh tập hợp các bài giảng của Nguyễn Aùi Quốc tại các khoá huấn luyện chính trị được xuất bản tại
Tài liệu liên quan