Cơ sở khoa học môi trường – Tỷ trọng – dung trọng – độ xốp

Nội dung 1. Tỷ trọng 2. Dung trong 3. Độ xốp Kết cấu đất Kết cấu đất là chỉ sự sắp xếp các hạt cơ giới trong đất

pdf11 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Lượt xem: 655 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ sở khoa học môi trường – Tỷ trọng – dung trọng – độ xốp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cơ sở khoa học môi trường – Tỷ trọng – dung trọng – độ xốp Nội dung 1. Tỷ trọng 2. Dung trong 3. Độ xốp Cơ sở khoa học môi trường – Tỷ trọng – dung trọng – độ xốp Kết cấu đất Kết cấu đất là chỉ sự sắp xếp các hạt cơ giới trong đất Cơ sở khoa học môi trường – Tỷ trọng – dung trọng – độ xốp Kết cấu đất Cấu trúc của đất Không khí Hạt đất Nước Chất hữu cơ Cơ sở khoa học môi trường – Tỷ trọng – dung trọng – độ xốp Tỷ trọng đất -Tỷ trọng của đất là trọng lượng các hạt đất sít vào nhau không có khe hở (không có khoảng hổng không khí) ở trạng thái khô kiệt trong một đơn vị thể tích. Cơ sở khoa học môi trường – Tỷ trọng – dung trọng – độ xốp Tỷ trọng đất -đất dùng để tính tỷ trọng không có nước và không khí Tỷ trọng không phụ thuộc vào độ xốp của đất, ẩm độ đất mà chỉ phụ thuộc vào thành phần rắn của đất Cơ sở khoa học môi trường – Tỷ trọng – dung trọng – độ xốp Tỷ trọng đất phụ thuộc vào các yếu tố -Thành phần khoáng vật - Thành phần cơ giới đất - Hàm lượng chất hữu cơ trong đất: Cơ sở khoa học môi trường – Tỷ trọng – dung trọng – độ xốp Dung trọng đất Dung trọng là trọng lượng khô kiệt của một đơn vị thể tích đất ở trạng thái tự nhiên (kể cả khe hở). Ký hiệu là D; đơn vị tính; g/cm3 hoặc kg/dm3 hoặc tấn/m3 D: là dung trọng P: là trọng lượng đất ở trạng thái tự nhiên khô tuyệt đối. V: Thể tích chứa đất. Cơ sở khoa học môi trường – Tỷ trọng – dung trọng – độ xốp Dung trọng đất Dung trọng của đất phụ thuộc vào 3 yếu tố như tỷ trọng, ngoài ra còn phụ thuộc vào kết cấu và độ xốp của đất Cơ sở khoa học môi trường – Tỷ trọng – dung trọng – độ xốp Độ xốp đất Độ xốp của đất là tỷ lệ % các khe hở chiếm trong đất so với thể tích chung của đất. Ký hiệu: P; đơn vị tính: % Cơ sở khoa học môi trường – Tỷ trọng – dung trọng – độ xốp Độ xốp đất Độ xốp của đất là tỷ lệ % các khe hở chiếm trong đất so với thể tích chung của đất. Ký hiệu: P; đơn vị tính: % P: Độ xốp (%), D: Dung trọng đất (g/cm3) d: Tỷ trọng đất (g/cm3) Cơ sở khoa học môi trường – Tỷ trọng – dung trọng – độ xốp Độ xốp đất: Ý nghĩa -Chế độ thóat nước -Mức lan truyền -Ô nhiểm nước ngầm -Sinh trưởng và phát triển VSV và cây trồng
Tài liệu liên quan