Đại số tuyến tính - Bài 4: Hạng ma trận

(Bản scan) Đại số tuyến tính - Bài 4: Hạng ma trận Định nghĩa: cho A là ma trận cấp m x n. Ma trận được tạo thành từ các phần tử nằm ở phần giao giữa r hàng và r cột của ma trận A gọi là ma trận con cấp r của A. Định thức của ma trận cấp con r của A gọi là định thức con cấp r của A

pdf21 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Lượt xem: 613 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đại số tuyến tính - Bài 4: Hạng ma trận, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên