Đề cương hướng dẫn tự học môn Kỹ năng giao tiếp

(Bản scan) I. MỤC TIÊU MÔN HỌC 1. Về kiến thức - Phát biểu được khái niệm giao tiếp, hình thức giao tiếp, khái niệm kỹ năng giao tiếp và một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả giao tiếp; - Phát biểu được các kỹ năng giao tiếp, các phương pháp giao tiếp thông dụng: - Nêu được các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc; - Phát biểu được khái niệm nhóm, tầm quan trọng của nhóm, phân loại được nhóm - Trình bày được các hoạt động của nhóm và cách điều hành nhóm; - Trình bày được các kỹ năng làm việc nhóm. 2. Về kỹ năng - Xác định được đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, chủ thể của môn học: Kỹ năng giao tiếp; - Thực hiện được một số kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng làm quen, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng khắc phục khó khăn trong giao tiếp, kỹ năng giải quyết xung đột trong nhóm, kỹ năng họp nhóm, kỹ năng điều hành nhóm và kỹ năng hoàn thiện bản thân trong nhóm làm việc; - Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm trong gia đình, nhà trường, xã hội, trong tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc. 3. Về mức độ tự chủ và trách nhiệm - Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có khả năng hướng dẫn, giám sát thành viên trong nhóm thực hiện công việc được giao, tự chịu trách nhiệm cá | nhân, trách nhiệm đối với nhóm; - Chịu trách nhiệm cá nhân về việc sử dụng phương pháp giao tiếp, phương pháp làm việc nhóm và vận dụng các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm trong tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc.

pdf24 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề cương hướng dẫn tự học môn Kỹ năng giao tiếp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan