Đề tài Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính - Tiền tệ ở Malaixia giai đoạn 1997 - 1998 và bài học cho Việt Nam

Malaixia là một đất nước nhỏ nằm ở khu vực Đông Nam á, có diện tích 330.307 km2, với số dân 25 triệu người, thủ đô là Kuala Lumpur. Malaixia là nước đa chủng tộc gồm người Mãlai, người Hoa và người ấn Độ, đa số người dân là theo đạo Hồi. Sau khi giành độc lập năm 1957, Malaixia lúc đó là một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, chênh lệch thu nhập giữa các chủng tộc khá lớn, nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào Anh. Nguồn thu nhập chính là cao su tự nhiên và thiếc. Từ năm 1970 chính phủ Malaixia dã thực hiện chính sách kinh tế với mục tiêu xoá đói giảm nghèo và cơ cấu lại nền kinh tế, nhờ đó mà Malaixia đã thu được những thành tựu đáng khâm phục. Tuy nhiên, thời kỳ 1997 - 1998 nền kinh tế Malaixia rơi vào khủng hoảng khá trầm trọng. Năm 1998 tốc độ tăng trưởng kinh tế, GDP là - 6,7%, đồng Ringgit mất giá 65%. Malaixia đã làm gì để đối phó với cuộc khủng hoảng này? Với mong muốn học hỏi kinh nghiệm trong quản lý nền kinh tế chúng tôi quyết định chọn chủ đề: “ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở Malaixia giai đoạn 1997 - 1998 và bài học cho Việt Nam” để làm đề tài nghiên cứu.

doc24 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 1083 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính - Tiền tệ ở Malaixia giai đoạn 1997 - 1998 và bài học cho Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan