Đề tài Bảo hiểm rủi ro trong Thương mại điện tử

I. Lí do chọn đề tài Công nghệ thông tin hiện đang là một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất. Đồng thời tác động của công nghệ thông tin tới đời sống xã hội nói chung và thương mại nói chung. Chính vì vậy mà Thương mại điện tử đã ra đời và phát triển mạnh mẽ cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin. Thương mại điện tử đã làm thổi một luồng gió hoàn toàn mới vào cách thức tiến hành kinh doanh truyền thống. Thương mại điện tử đã đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế hơn nhiều người vẫn thường nghĩ. Do vậy, việc chuyển dần sang Thương mại điện tử ở các mức độ khác nhau đang là một hiện tượng phổ biến của các doanh nghiệp trên toàn cầu và là một xu thế tất yếu của thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, cũng không ít doanh nghiệp đã không nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh Thương mại điện tử. Những rủi ro này có thể coi là đặc thù cho việc kinh doanh trên mạng. Do vậy, công việc quản trị rủi ro của một doanh nghiệp tham gia vào Thương mại điện tử là luôn là một công tác quan trọng hàng đầu. Trong đó, việc mua Bảo hiểm cho những rủi ro trong Thương mại điện tử là một yếu tố cơ bản có tầm quan trọng quyết định chất lượng của công tác quản trị rủi ro. Hiện nay, các công ty bán bảo hiểm rủi ro trong Thương mại điện tử đã xuất hiện khá nhiều. Các tên tuổi lớn trong bảo hiểm truyền thống như AIG vẫn là những nhà Bảo hiểm có uy tín nhất. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng ý thức được sự cần thiết của việc mua loại hình Bảo hiểm đặc thù này. Hơn nữa, việc lựa chọn một nhà Bảo hiểm phù hợp cùng với hợp đồng Bảo hiểm có lợi cho doanh nghiệp cũng là một bài toán khó hiện nay. Vì lẽ đó, tác giả của bài khoá luận đã lựa chọn đề tài “Bảo hiểm rủi ro trong Thương mại điện tử” nhằm góp phần nhấn mạnh sự cần thiết của việc mua loại hình Bảo hiểm rủi ro trong Thương mại điện tử đối với công tác quản trị rủi ro của doanh nghiệp Thương mại điện tử , đồng thời cũng là bước đầu nghiên cứu về loại hình Bảo hiểm này. II. Mục đích của khoá luận *Đề cập tới những vấn đề cơ bản của Thương mại điện tử. *Nghiên cứu những loại rủi ro trong Thương mại điện tử và mức độ nguy hiểm cũng như những tổn thất mà chúng có thể gây ra cho doanh nghiệp. *Đề cập tới công tác quản trị rủi ro trong Thương mại điện tử, cũng như các bộ phận cấu thành nên công tác quản trị rủi ro Thương mại điện tử. *Nhấn mạnh sự cần thiết và vai trò của việc mua Bảo hiểm rủi ro trong Thương mại điện tử đối với công tác quản trị rủi ro trong Thương mại điện tử. *Đề cập tới một số yếu tố cơ bản của loại hình Bảo hiểm rủi ro trong Thương mại điện tử và những lưu ý đối với doanh nghiệp Thương mại điện tử khi tham gia loại hình Bảo hiểm này. III. Kết cấu khoá luận Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, cũng như phụ lục, khoá luận được chia làm ba phần chính: Chương I: Khái quát về Thương mại điện tử Chương II: Rủi ro trong Thương mại điện tử Chương III: Bảo hiểm rủi ro trong Thương mại điện tử Bảo hiểm rủi ro trong Thương mại điện tử là một loại hình Bảo hiểm còn rất mới và đang được điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp đối với từng loại khách hàng trên toàn cầu. Do thời gian hạn hẹp, kiến thức chưa sâu và thiếu về chuyên môn thực tế, tác giả chỉ mong khoá luận là một bước đầu nghiên cứu về Bảo hiểm rủi ro trong Thương mại điện tử cũng như cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quát về loại hình Bảo hiểm đặc thù này. Do vậy, tác giả rất mong nhận được sự góp ý, bổ sung từ quý độc giả để có thể có những nghiên cứu sâu hơn về đề tài này.

doc104 trang | Chia sẻ: ngatran | Lượt xem: 1644 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Bảo hiểm rủi ro trong Thương mại điện tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên