Đề tài Chương trình, phương pháp dạy học lịch sử

I. Khái quát về môn “Chương trình, PPDHLS” II. Người giáo viên môn Lịch sử ở trường THPT III. Môn học Lịch sử ở trường THPT IV. Con đuờng hình thành tri thức LS cho HS V. Hệ thống PPDHLS ở trường THPT VI. Các hình thức tổ chức dạy học lịch sử VII. Xây dựng kế hoạch bài dạy môn Lịch sử VIII. Kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử

ppt10 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1841 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chương trình, phương pháp dạy học lịch sử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
08/2008 Hoang Thanh Tu * CHƯƠNG TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ KHOA SƯ PHẠM ThS. Hoàng Thanh Tú Khoa Sư phạm - ĐHQGHN 08/2008 Hoang Thanh Tu * NỘI DUNG I. Khái quát về môn “Chương trình, PPDHLS” II. Người giáo viên môn Lịch sử ở trường THPT III. Môn học Lịch sử ở trường THPT IV. Con đuờng hình thành tri thức LS cho HS V. Hệ thống PPDHLS ở trường THPT VI. Các hình thức tổ chức dạy học lịch sử VII. Xây dựng kế hoạch bài dạy môn Lịch sử VIII. Kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử 08/2008 Hoang Thanh Tu * I. KHÁI QUÁT VỀ MÔN PPDHLS 08/2008 Hoang Thanh Tu * 1. Khái niệm PPDHLS PPDHLS là con đường, cách thức tổ chức hoạt động hợp tác, tương tác của GV và HS trong quá trình dạy học nhằm giúp cho HS lĩnh hội kiến thức lịch sử, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm và phát triển tư duy. 08/2008 Hoang Thanh Tu * 2. Đối tượng nghiên cứu 3. Tầm quan trọng Quá trình dạy học lịch sử ở trường phổ thông Khái quát lý luận những kinh nghiệm của thực tiễn dạy học LS Phát hiện quy luật của quá trình dạy học LS làm cơ sở khoa học cho việc xác định PPDH hiệu quả 08/2008 Hoang Thanh Tu * 3. Phương pháp nghiên cứu Quan sát khoa học: trực tiếp, gián tiếp Điều tra khoa học: điều tra cơ bản và điều tra xã hội học Thực nghiệm sư phạm 08/2008 Hoang Thanh Tu * THẢO LUẬN 1. Những cơ sở lý luận và thực tiễn để chứng minh PPDHLS là một khoa học 2. Mối quan hệ giữa PPDHLS với khoa học giáo dục và khoa học LS 08/2008 Hoang Thanh Tu * PPDHLS là một khoa học Cơ sở lý luận: PPDHLS có đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, PP luận, PP nghiên cứu Cơ sở thực tiễn: - Mọi khoa học ra đời từ yêu cầu của thực tiễn  tổng kết, khái quát hoá kinh nghiệm - Yêu cầu của thực tiễn: cần một ngành khoa học mới nghiên cứu quá trình dạy học LS ở trường phổ thông. - PPDHLS có vai trò quan trọng đối với thực tiễn dạy học LS 08/2008 Hoang Thanh Tu * KH giáo dục PPDHLS tích hợp Tâm lý học Giáo dục học PPDH bộ môn KHLS KHGD Mối quan hệ giữa PPDHLS với khoa học giáo dục và khoa học lịch sử 08/2008 Hoang Thanh Tu * Ví dụ: Dạy về các nhân vật LS Hiểu biết về các nhân vật LS, vai trò của các nhân vật (Khoa học LS) Có PP trình bày về các nhân vật LS (PPDHLS) Biết được quan điểm giáo dục của Đảng (Giáo dục học) Hiểu tâm lý HS (Tâm lý học) … 08/2008 Hoang Thanh Tu *