Đề tài Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và làm gì để đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa ở Việt Nam hiện nay

Ngay từ đầu những năm 80 chương trình chuyển đổi các doanh nghiệp Nhà nước trên Thế giới đã diễn ra mạnh mẽ. Với xuất phát điểm là nước Anh, và sau đó lan rộng xuống các nước khác. Ở các nước Đông Âu phong trào cổ phần hoá và đa dạng hoá sở hữu các DNNN cũng đã phát động từ ngay thập niên 90 và hiện vẫn tiếp diễn khá sôi động. Còn đối với Việt Nam, trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, đã có thời kì Việt Nam theo con đường kinh tế kế hoặc hoá tập chung quan liêu bao cấp, vì vậy đã có quá nhiều DNNN được thành lập trong tất cả các ngành, lĩnh vực với nhiều loại quy mô khác nhau. Hoạt động kém hiệu quả, không vì mục đích sinh lời, sản xuất và cung ứng vật tư thiết bị do chỉ tiêu của nhà nước. Với cách quản lý như trên cùng vời nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác, thì đến những năm 80 Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Kinh tế lạm phát đến 3 con số, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Trước thực tế này Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã mở ra con đường phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. Để tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển, thì việc CPH các DNNN là một giải pháp vô cùng quan trọng. Nhằm huy động vốn, tạo thêm động lực thúc đẩy DNNN kinh doanh có hiệu quả, làm cho tài sản nhà nước ngày càng tăng thêm. Song bên cạnh những kết quả nhất định đã đạt được trong 10 năm CPH, thì vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thời đại cũng như kế hoạch đã đặt ra. Quá trình CPH DNNN vẫn còn đang trong tình rạng tiến triển chậm.

doc12 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 1252 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và làm gì để đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa ở Việt Nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên