Đề tài Công tác thu, chi và quản lý quỹ BHXH Huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá) thời gian qua

Sự tồn tại và phát triển của con người do rất nhiều nhân tố quyết định trong đó không thể không kể đến hệ thống an sinh xã hội với nòng cốt là chính sách Bảo hiểm Xã hội (BHXH ). BHXH là chính sách xã hội được nhiều quốc gia coi trọng nhằm đảm bảo về mặt thu nhập cho người lao động khi họ tạm thời hoặc vĩnh viễn mất khả năng lao động. BHXH ở việt Nam đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm ngay từ khi mới thành lập nước và nó đã đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước. Hoạt động của BHXH ngày càng hiệu quả hơn đặc biệt là sau năm 1995 khi mà quỹ BHXH dược hình thành độc lập ngoài ngân sách nhà nước. Quỹ BHXH là sương sống của bất kỳ một hệ thống BHXH nào vì các chế độ BHXH đều nhằm mục đích bảo đảm an toàn về thu nhập cho người lao động, muốn vậy thì cơ quan BHXH phải có một lượng tiền nhất định. Trong những năm qua quá trình tạo lập và sử dụng quỹ BHXH của cơ quan BHXH huyện Thiệu hoá( Thanh hoá )đã thu được nhiều thành tựu như: phí thu được ngày càng nhiều, chi trả đúng đối tượng.Tuy nhiên trong quá trình trên chúng ta vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập như: Chưa khai thác hết lực lượng lao động, vẫn tồn tại tình trạng trục lợi BHXH. Điều này đã làm cho hiệu quả hoạt động của quỹ BHXH chưa cao và còn nhờ nhiều vào ngân sách Nhà Nước. Như vậy vấn đề thu chi có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của chế độ BHXH Việt Nam cũng như BHXH các tỉnh, huyện trong cả nước trong đó có BHXH Huyện Thiệu hoá nhưng vẫn còn nhiều tồn tại cần phải được xem xét và bàn luận trên nhiều khía cạnh khác nhau. Chính vì vậy em đã chọn đề tài: “Công tác thu, chi và quản lý quỹ BHXH Huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá) thời gian qua”

doc57 trang | Chia sẻ: ngatran | Lượt xem: 1426 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công tác thu, chi và quản lý quỹ BHXH Huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá) thời gian qua, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan