Đề tài Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và dịch vụ Suối Tiên

(Bản scan) Hoạt động kinh doanh là hình thức không thể thiếu trong xã hội, đặc biệt là khi xã hội thoát khỏi giai đoạn kinh tế tập trung quan liêu bao cấp. hoạt động này góp phần lớn trong việc điều hòa cung cầu thị trường, giúp cho nền kinh tế đất nước sớm phát triển. Ở Việt Nam, kể từ khi có chủ trương đổi mới của Nhà nước nhằm xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần,

pdf79 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1337 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và dịch vụ Suối Tiên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan