Đề tài Hoàn thiện công tác giao dịch và hợp đồng xuất nhập khẩu của Công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kĩ thuật (Technoimport)

Công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kĩ thuật tiền thân là tổng Công ty nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kĩ thuật được thành lập ngày 28/1/1959, trực thuộc Bộ Ngoại Thương nay là Bộ Thương Mại. thời kỳ 1959 - 1989 Công ty Technoimport là doanh nghiệp duy nhất được nhà nước giao nhiệm vụ nhập khẩu các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục, an ninh và quốc phòng. Trải qua 46 năm xây dựng và trưởng thành, Technoimport là một trong những doanh nghiệp lớn thuộc Bộ Thương Mại, liên tục kinh doanh có hiệu quả, với đặc thù kinh doanh của mình. Technoimport đã trở nên quen thuộc với các bộ, các ngành, các địa phương và các chủ đầu tư trong cả nước. Từ năm 1989 đến nay trong sự chuyển hướng chung của nền kinh tế. Công ty Technoimport đã đi vào hạch toán và hoạt động có hiệu quả trong cơ chế thị trường với chức năng, nhiệm vụ mở rộng hơn và đa dạng hơn. Là đơn vị chuyên kinh doanh XNK và nhận uỷ thác XNK. Với đội ngũ cán bộ năng động, được đào tạo có hệ thống và giàu kinh nghiệm. Công ty Technoimport đã và đang phục vụ có hiệu quả nhiều khách hàng trong và ngoài nước trên lĩnh vực thương mại và đầu tư theo nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi. Hiện nay, Công ty Technoimport có quan hệ hợp đồng thương mại với hàng trăm công ty, tập đoàn và nhà sản xuất ở 68 quốc gia trên thế giới. Tính đến nay đã có hàng trăm công trình thiết bị toàn bộ do Technoimport nhập khẩu đã và đang hoạt động có hiệu quả phục vụ cho việc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Trong 46 năm phát triển và trưởng thành, Công ty Technoimport đã thăng trầm cùng với sự biến động của nền kinh tế đất nước. Trước kia trong nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp với qui mô là một tổng Công ty là một tổng Công ty nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kĩ thuật và là một doanh nghiệp chủ đạo của nhà nước nhưng quá trình phát triển đã có những thay đổi theo từng bước phát triển của đất nước theo các giai đoạn phát triển của lịch sử.

doc49 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 1084 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác giao dịch và hợp đồng xuất nhập khẩu của Công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kĩ thuật (Technoimport), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan