Đề tài Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội

Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế kế hoạch hoá tập chung sang nền kinh tế thị trường với việc chuyển giao quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều phải xác định mục tiêu sống còn là sản xuất kinh doanh có lãi và phát triển. Tuỳ thuộc vào từng đặc điểm khác nhau mà mỗi doanh nghiệp đưa ra các chiến lược và đường lối hoạt động cụ thể của mình. Ngày nay trong nền kinh tế thị trường việc đầu tư vào con người được cho là một lĩnh vực đầu tư có hiệu quả cao nhất, phải biết phát huy triệt để nhân tố con người để khai thác tiềm năng có trong mỗi người lao động, đối với người lao động thì tiền lương là một phần quan trọng nhất giúp đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình họ. Nếu lựa chọn một cách trả lương hợp lý sẽ tạo động lực cho người lao động thực hiện tốt công việc, làm việc nhiệt tình và không ngừng nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Ngược lại nếu trả lương không hợp lý sẽ làm giảm năng suất lao động, người lao động không phát huy hết khả năng của mình. Trong thời gian thực tập tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội, được sự giúp đỡ của các bác, cô chú trong công ty đã cho em cái nhìn tổng quát về hoạt động tổ chức của công ty, em thấy công tác trả lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty còn nhiều hạn chế, tiền lương chưa thực sự là đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ nên em đã chọn đề tài ”Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư HN”. làm đề tài nghiên cứu trong quá trình thực tập .

doc81 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 1121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan