Đề tài Hợp tác quốc tế trong phòng tránh, phát hiệu và xử lý các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh hôi nhập

(Bản scan) Duy trì tính toàn vẹn của các thị trường chứng khoán và bảo vệ nhà đầu tư là mục tiêu tối cao của các cơ quan quản lý chứng khoán. Để thực hiện được mục tiêu này, phòng tránh, phát hiện vã xử lý những hành vi bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán là một nhiệm vụ cấp thiết mà mọi cơ quan quản lý chứng khoám đều phải đối mặt. Làm thế nào để phòng ngừa , phát hiện và xử lý một cách hữu hiệu các giao dịch chứng khoán bất hợp pháp trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu và sự phát triển vượt bậc của công nghệ cao?

pdf135 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 1177 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hợp tác quốc tế trong phòng tránh, phát hiệu và xử lý các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh hôi nhập, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan