Đề tài Khái niệm nhiệt độ

(Bản scan) Nhiệt độ là một khái niệm phổ biến, được sử dụng xuyên suốt các cấp học từ phổ thông đến đại học, ở mỗi cấp học đều đưa ra khái niệm nhiệt độ với những cách tiếp cận khác nhau, dưới những khía cạnh khác nhau. chính vì vậy, khái niệm nhiệt độ được hiểu một cách rất nôm na và chung chung

pdf23 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1309 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khái niệm nhiệt độ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan