Đề tài Lập thiết kế tổ chức thi công mặt đường tuyến A-B theo phương pháp dây truyền

(Bản scan) Tốc độ của dây chuyền chuyên nghiệp là chiều dài đoạn đường (m, km) trên đó đơn vị thời gian. Tốc độ của dây chuyenftoongr hợp là chiều dài đoạn đường đã làm xong hoàn toàn trong 1 ca (hoặc ngày đêm) Tốc dộ dây chuyền xác định theo công thức

pdf43 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1360 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Lập thiết kế tổ chức thi công mặt đường tuyến A-B theo phương pháp dây truyền, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên