Đề tài Một mô hình vectơ của trường hấp dẫn

(Bản scan) Khi phân tích các thuyết hấp dẫn vô hướng, Einstein nhận thấy rất sớm rằng: cần phải tiếp cận vấn đề hấp dẫn bằng một con đường khác hơn đường của các thuyết hấp đãn vô hướng. Theo ông, điều chủ yếu để xây dựng lý thuyết hấp dẫn là làm sáng tỏ mối liên hệ sâu sắc giữa sự hấp dẫn với hình học của không - thời gian

pdf33 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1403 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một mô hình vectơ của trường hấp dẫn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4_2.PDF
  • pdf0_3.PDF
  • pdf1_2.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6_2.PDF
  • pdf7.PDF
  • jpgVoVanOn.jpg