Đề tài Một số bất cập trong Công tác thu bảo hiểm xã hội – nguyên nhân và giải pháp

Bảo hiểm xã hội là một chính sách trong hệ thống An sinh xã hội, nó là sự cần thiết khách quan của bất kỳ quốc gia nào. Đối với Việt Nam Chính sách bảo hiểm xã hội đã được Đảng ta hoạch định từ lâu, nhưng việc triển khai còn muộn. Khi bước vào xây dựng nền kinh tế thị trường hội nhập với kinh tế thế giới và khu vực nhiều vấn đề nảy sinh và cần sự hoạch định chính sách. Trong những vấn đề đó là chính sách xã hội, cụ thể là Bảo hiểm xã hội. Qua hơn 30 năm thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, chúng ta đã đạt được một số thành tựu song cũng không thể tránh được những tồn tại. Chúng ta phải biết nhìn thẳng vào những tồn tại mà khắc phục, không được né tránh hay giải quyết một cách qua loa, đại khái. Làm sao cho chính sách Bảo hiểm xã hội thể hiện là công cụ bảo vệ hữu hiệu nhất đối vói người lao động. Đồng thời cũng thể hiện tính ưu việt của chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Một xã hội của dân do dân và vì dân. Từ khi tách Quỹ Bảo hiểm xã hội ra khỏi Ngân sách nhà nước, tiến hành thu phần đóng góp của nguời lao động và người sử dụng lao động. Công tác thu trở lên vô cùng quan trọng. Để thực hiện tốt các chế độ trong Bảo hiểm xã hội thì Công tác thu phải thực hiện tốt hay có thu tốt thì chi mới đủ. Vì vậy em chọn đề tài : “Một số bất cập trong Công tác thu bảo hiểm xã hội – nguyên nhân và giải pháp” cho đề án môn học của mình. Mục đích của đề tài này là cho ta một cái nhìn tổng quát hơn về một số bất cập trong Công tác thu Bảo hiểm xã hội, với những nguyên nhân và giải pháp đưa ra nhằm làm cho Công tác thu trở lên hoàn thiện hơn. Mặc dù em chỉ đưa ra một khía cạnh trong Chính sách Bảo hiểm xã hội nhưng qua đó mà có thể thấy được những bất cập trong Chính sách Bảo hiểm xã hội. Với mong muốn chính sách cao đẹp này của nhà nước ngày càng được hoàn thiện, quyền lợi của người lao động ngày càng được đảm bảo. Em xin chân thành cảm ơn cô Th.s Phạm Thị Định đã giúp em hoàn thành đề án này. Do lý luận và thực tiễn còn hạn chế nên không thể tránh được những khiếm khuyết kính mong Cô sửa và bổ xung cho đề tài được tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn Cô.

doc28 trang | Chia sẻ: ngatran | Lượt xem: 1312 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số bất cập trong Công tác thu bảo hiểm xã hội – nguyên nhân và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan