Đề tài Một số giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Á Châu chi nhánh Kỳ Hòa

Sau 23 năm cùng với sự nghiệp đổi mới đất nước, hệ thống các ngân hàng thương mại ở Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, lớn mạnh về mọi mặt, kể cả số lượng, qui mô, nội dung và chất lượng; đã có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa nền kinh tế nói chung và quá trình đổi mới, phát triển của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp và dân doanh nói riêng; thực sự là ngành tiên phong trong quá trình đổi mới cơ chế kinh tế. Đặc biệt trong những năm qua, hoạt động ngân hàng nước ta đã góp phần tích cực huy động vốn, mở rộng vốn đầu tư cho lĩnh vực sản xuất phát triển, tạo điều kiện thu hút vốn nước ngoài để tăng trưởng kinh tế trong nước. Ngành ngân hàng đã xứng đáng là công cụ đắc lực hỗ trợ cho nhà nước trong việc kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, ổn định giá cả. Trong hoạt động ngân hàng thì hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động tạo ra giá trị cho ngân hàng. Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống NHTM ở nước ta, nó mang lại 80 – 90% thu nhập của mỗi ngân hàng, song rủi ro của nó cũng là lớn nhất. Các con số thống kê và nhiều nghiên cứu cho thấy, rủi ro tín dụng chiếm 70% trong tổng rủi ro hoạt động ngân hàng. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại đang là vấn đề bức xúc cả trên phương diện lý thuyết và thực tiễn. Đây chính là lý do em quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Á Châu chi nhánh Kỳ Hòa”.

doc27 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 1160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Á Châu chi nhánh Kỳ Hòa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docchuong2.doc
  • docBia phi.doc
  • docchuong1.doc
  • docchuong3.doc
  • docLOI CAM ON (2).doc
  • docmodau.doc
Tài liệu liên quan