Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định hiệu quả dự án đầu tư tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Theo điều lệ quản lý và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 42 ngày 16/7/1996 đã được sửa đổi theo Nghị định số 92/chi phí ngày 23/8/1997 của chính phủ, thì " Dự án đầu tư là một tập hợp các đề xuất về việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những đối tượng nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng, cải tiến về chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ nào đó trong một khoảng thời gian nhất định ." " Dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động kinh tế đặc thù với các mục tiêu phương pháp và phương tiện cụ thể để đạt tới trạng thái mong muốn "( tài chính doanh nghiệp khoa ngân hàng tài chính). Về mặt hình thức : Dự án đầu tư là một tập hồ sơ, tài liệu trình bầy một cách chi tiết, có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch để đạt được và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai . Trên góc độ quản lý :"Dự án đầu tư là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo ra các kết quả kinh tế, tài chính trong một thời gian dài ". Như vậy, dự án đầu tư có thể được hiểu như là một khung sườn cơ sở cho hoạt động đầu tư của nhà đầu tư và hoạt động quản lý đầu tư của các nhà quản lý. Dự án đầu tư tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thấy được phương hướng và những hoạt động cụ thể mà mình sẽ thực hiện, dự đoán được dự án được tiến hành thì doanh thu có đạt được có bù đắp được chi phí bỏ ra, có lợi nhuận và do đó quyết định có nên tiếp tục bỏ công sức vào việc xúc tiến và việc thực hiện dự án. Với các nhà quản lý, trên cơ sở dự án đầu tư họ sẽ dự đoán được hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội và những ảnh hưởng về môi trường sẽ xảy ra khi tiến hành dự án, từ đó có cho phép tiến hành dự án hoạt động đầu tư không

doc69 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 1091 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định hiệu quả dự án đầu tư tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan