Đề tài Nghiên cứu bất đồng nhất về tính chất điện bằng trạng thái riêng của tenxơ trở kháng trong phương pháp từ tellua

(Bản scan) Trong trường hợp có những bất liên tục, các tính chất điện từ cảu môi trường có thể phải chịu một sự thay đổi đột ngột. Các điều kiện giơi hạn của các trường được rút ra từ phương trình Maxwelll. Khi đi từ môi trường này sang môi trường khác

pdf51 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1493 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu bất đồng nhất về tính chất điện bằng trạng thái riêng của tenxơ trở kháng trong phương pháp từ tellua, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3.PDF
  • pdf0_3.PDF
  • pdf1_2.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf4_2.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6_2.PDF
  • pdf7.PDF
  • jpgTranNgocDung.jpg
Tài liệu liên quan