Đề tài Nghiên cứu triết học giáo dục Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến nay

(Bản scan) Triết học giáo dục đóng vai trò định hướng, chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục. Nó đảm bảo tính hệ thống, tính nhất quán của các hoạt động giáo dục. Nếu không có một triết học giáo dục vững vàng thì giáo dục sẽ vận động trong vòng luẩn quẩn, không phát triển lên được. Chính vì vậy, ở các nước Asean, thuật ngữ "Triết học giáo dục" không những được sử dụng khá rộng rãi trong các tài liệu giáo dục học, mà còn đi khá sâu vào cuộc sống nhà trường. Các thầy giáo luôn quan tâm tới cơ sở triết học khi tiếtn hành những hoạt động cụ thể.

pdf123 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Lượt xem: 1000 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu triết học giáo dục Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan