Đề tài Quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam và tình hình cổ phần hoá thực tế ở công ty bánh kẹo Hải Châu

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta nhằm huy động vốn của công nhân viên chức trong doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân khác để đầu tư đổi mới doanh nghiệp nhà nước đồng thời tạo điều kiện để những người góp vốn và công nhân viên chức trong doanh nghiệp nâng cao vai trò làm chủ, tạo thêm động lực thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước kinh doanh có hiệu quả . Đó là một xu hướng tất yếu và cần thiết của một nền kinh tế mới. Để thực hiện được điều đó thì quả là không dễ dàng, vì vậy cần phảo có những bước đi đúng đắn dưới sự chỉ đạo của đảng và nhà nước nhằm đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước làm động lực thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển. Qua tình hình thực tế và được nghiên cứu môn pháp luật kinh tế nên em mạnh dạn chọn đề tài Quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam và tình hình cổ phần hoá thực tế ở công ty bánh kẹo Hải Châu. Đề tài của em gồm: Chương 1 : Một số khái niệm và quy định của nhà nước về cổ phần hoá Chương 2 : Quá trình cổ phần hoá tại công ty bánh kẹo Hải Châu. Chương 3 : Một số ý kiến nhận xét về cách thức tiến hành cổ phần hoá tại công ty nhà nước hiện nay

doc12 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 908 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam và tình hình cổ phần hoá thực tế ở công ty bánh kẹo Hải Châu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan