Đề tài Quá trình định vị của Bảo Việt Nhân thọ trên thị trường Hà Nội

Trong cuộc sống ai lường được hết rủi ro. Thiên tai, tai nạn, bệnh tật, phá sản trong kinh doanh,. có thể đến bất cứ lúc nào, và chẳng ai biết được hậu quả của nó đến đâu.Chẳng hạn, khi người trụ cột gia đình bị tai nạn hay mất khả năng lao động thì gia đình sẽ gặp khó khăn lớn. Một sự hỗ trợ tài chính để cuộc sống ổn định trở lại là điều cần thiết. Sự hỗ trợ tài chính sẽ đến từ đâu? Thông thường, một người tham gia bảo hiểm gặp rủi ro trong thời gian bảo hiểm sẽ được Công ty bảo hiểm trả cho một khoản tiền, và sẽ chẳng nhận được gì cả nếu trong thời gian bảo hiểm người đó không gặp rủi ro. Gần đây, tại Việt Nam mới xuất hiện một loại hình bảo hiểm, nếu hết thời hạn bảo hiểm không xảy ra một sự kiện nào thì người tham gia bảo hiểm vẫn nhận lại toàn bộ số tiền bảo hiểm mà họ đã đóng góp. Đó là bảo hiểm nhân thọ. Sản phẩm này do Công ty Bảo Việt Nhân thọ, thuộc tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam, Bộ Tài chính triển khai. Công ty Bảo Việt Nhân thọ đi vào hoạt động đã hỗ trợ cho những khó khăn của người dân để họ yên tâm ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Để việc kinh doanh bảo hiểm được thành công Công ty Bảo Việt Nhân thọ cần xác định cho mình một vị trí trên thị trường. Mục đích của bài viết là nêu lên quá trình định vị của Bảo Việt Nhân thọ trên thị trường Hà Nội. Đề tài gồm 3 chương: Chương I: Khái quát về bảo hiểm Nhân thọ và các vấn đề marketing. Chương II: Quá trình định vị của Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội. Chương III: Những góp ý đối với việc định vị của Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội.

doc38 trang | Chia sẻ: ngatran | Lượt xem: 1304 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quá trình định vị của Bảo Việt Nhân thọ trên thị trường Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan