Đề tài thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động môi giới tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Môi giới chứng khoán là hoạt động trung gian hoặc đại diện mua bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng. Theo đó, công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao dịch tại SGDCK hoặc thị trường OTC mà chính khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với kết quả của mình. Thông qua hoạt động môi giới, công ty chứng khoán sẽ chuyển đến khách hàng các sản phẩm dịch vụ tư vấn đàu tư kết nối giữa nhà đầu tư bán và nhà đầu tư mua chứng khoán và trong những trường hợp nhất định, hoạt động môi giới sẽ trở thành bạn, người chia sẻ những lo âu, căng thẳng và đưa ra những lời động viên kịp thồich nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư có những quyết định tỉnh táo. TTCKVN bắt đầu phôi thai từ những năm 90 của thập kỷ trước, tuy nhiên thị trường chính thức đi vào hoạt động đánh dấu bằng việc đi vào hoạt động hai trung tâm giao dịch chứng khoán đó là TTGDCK thành phố HCM (thang 7 năm 2005). TTGDCK Hà Nội( tháng 3 năm2005). TTGDCK thành phố HCM đ vào hoạt động được năm năm, năm năm là khoảng thời gian không dài đối với quá trình hình thành và phát triển của một doanh nghiệp đặc biệt là đối với các công ty chứng khoán. tuy nhiên năm năm cũng không là khoảng thời gian để nhìn nhận và đánh giá lại vai trò của các công ty chứng khoán trên thị trường việc nam. Trong những kết quả đạt được thì một thành công lớn nhất trong 5 năm vừa qua đó là góp phần đào tạo được qua thực tiễn một đội ngũcác nhà môi giới, phân tích tư vấn có hiệu quả vào quá trình ra quyết định của các nhà đầu tư cũng như quyết định ra nhập thị trường chứng khoán của một số doanh nghiệp. Bên cạnh những vấn đề đạt được thì còn tồn tại nhều hạn chế mà trong đó lợi nhuận của các công ty chứng khoán thu đựơc từ nghiệp vụ môi giới còn rất thấp, chưa xứng dáng là nghiệp vụ cơ bản hàng đầu của các công ty chứng khoán. có rất nhiều nuyên nhân để giải thích cho vấn đề này, đó là do việc các công ty chưa có một đội ngũ nhân viên môi giới chuyên nghiệp nên chưa thu hút được khách hàng hay việc các công rơi vào cuộc chiến giảm mức phí môi giới để tạo sự cạnh tranh và một nguyên nhân khác đó là thị trường chứng khoán việt nam chưa phát triển, hệ thống văn bản pháp quy thiếu đồng bộ. những vấn đề này làm cho nghiệp vụ môi giới của các công ty chứng khoán chưa thực sự phát triển.

doc29 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 1371 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động môi giới tại thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan