Đề tài Tìm hiểu về đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong nền kinh tế Việt Nam

Nền văn minh nhân loại suy cho cùng là do sự phát triển đúng hướng của lực lượng sản xuất quyết định. Do đó việc nghiên cứu quy luật vận động và những hình thức phát triển của lực lượng sản xuất là một vấn đề hết sức quan trọng . Thời kỳ quá độ lên chủ nghiã xã hội ở Việt Nam là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, toàn diện và triệt để về mọi mặt. Từ xã hội cũ sang xã hội mới XHCN

doc20 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1275 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tìm hiểu về đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong nền kinh tế Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên