Đề tài Tình hình giải ngân trong các dự án sử dụng vốn ODA

Đối với các quốc gia thực hiện kinh tế mở cửa ,cung với hoạt động kinh tế đối ngoại ngày càng được mở rộng và phát triển mạnh mẽ . Trong đó ,ngoài việc mở rộng ngoại thương ,thì hoạt động thu hút vốn tài trợ quốc gia đã và đang được các quốc gia rất quan tâm . Đặc biệt đối với các quốc gia tiến hành công nghiệp hóa đất nước, thì vốn là một yếu tố ,một điều kiện tiền đề không thể thiếu . Nhất là trong điều kiện hiện nay ,với những thành tựu mới của khoa học va công nghệ cho phép các nước tiến hành công nghiệp hóa có thể rút ngắn phát triển kinh tế ,khắc phục tình trang tụt hậu và vận dụng tối đa lợi thế của các nước đi sau. Đối với Việt Nam, nguồn vốn ODA có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế ,cải thiện môi trường đầu tư, xây dưng cơ sở hạ tầng và tăng khả năng thu hút vốn FDI . Trong nhiều năm qua ODA đã góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển KTXH của các nước đang phát triển . Theo thời gian, khối lượng vốn ODA vào Việt Nam ngày càng tăng và góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển KTXH ở nước ta .Tuy nhiên ,có nhiều năm chúng ta chưa sử dụng hết được nguồn vốn quý giá này .Giải ngân chậm là một vấn đề mà cả Chính phủ và các nước tài trợ quan tâm, nhằm đạt được tỉ lệ giải ngân thỏa đáng

doc35 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 1184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tình hình giải ngân trong các dự án sử dụng vốn ODA, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan