Đề tài Tính toán các đặc trưng điện động của nguồn sáng phóng điện khí trong hỗn hợp hơi thủy ngân và khí hiếm

(Bản scan) Từ hệ phương trình cân bằng của plasna, chúng tôi đã thành lập được các biểu thức xác định các dặc trưng điện động của plasma (Nhiệt độ điện tử kte, nồng độ điện tử ne, nồng độ nguyên tử Thủy Ngân ở mức siêu bền, cường độ điện trường ngang) theo câc thông số ngoài: Bán kính ống phings điện, áp suất khí. Nhiệt đọ hơi thủy ngân, cường độ dòng phóng điện

pdf3 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1497 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tính toán các đặc trưng điện động của nguồn sáng phóng điện khí trong hỗn hợp hơi thủy ngân và khí hiếm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0_2.pdf
 • pdf1_2.pdf
 • pdf2_2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf5_2.pdf
 • pdf6_4.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10_3.pdf
 • jpgChauVanTao.jpg
Tài liệu liên quan