Đề tài Tổng quan về công ty cổ phần giải pháp tin học Ifi Solution

Công ty cổ phần giải pháp tin học IFI Solutinđược thành lập ngày 11 tháng 6 năm 1997 và là Công ty đầu tiên ở Việt Nam có định hướng chuyên sâu trong lĩnh cung cấp giải pháp phần mềm và quản trị doanh nghiệp. IFI Solution được thành lập bởi các chuyên gia đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phần mềm tài chính kế toán, ngân hàng và quản trị kinh doanh với mục tiêu kết hợp sự hiểu biết về nghiệp vụ, công nghệ, phương thức hỗ trợ khách hàng và kinh nghiệm thực tế để tạo các sản phẩm và dịch vụ chất lưộng cao cho thị trường.

doc75 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1644 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tổng quan về công ty cổ phần giải pháp tin học Ifi Solution, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương I tổng quan về Công ty cổ phần giải pháp tin học IFI solution I. Vài nét về Công ty cổ phần giải pháp tin học IFI Solution Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp IFI Solution Thành lập Công ty Công ty cổ phần giải pháp tin học IFI Solutinđược thành lập ngày 11 tháng 6 năm 1997 và là Công ty đầu tiên ở Việt Nam có định hướng chuyên sâu trong lĩnh cung cấp giải pháp phần mềm và quản trị doanh nghiệp. IFI Solution được thành lập bởi các chuyên gia đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phần mềm tài chính kế toán, ngân hàng và quản trị kinh doanh với mục tiêu kết hợp sự hiểu biết về nghiệp vụ, công nghệ, phương thức hỗ trợ khách hàng và kinh nghiệm thực tế để tạo các sản phẩm và dịch vụ chất lưộng cao cho thị trường. Công việc của IFI Solution: Công việc của IFI Solution đó là phát triển và cung cấp các công cụ hiện đại trong quản lý tài chính kế toán và quản trị sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của IFI Solution là phát triển và triển khai ứng dụng phần mềm tài chính kế toán và phần mềm quản trị doanh nghiệp. “ Trách nhiệm đầu tiên của chúng ta là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tuyệt hảo cho khách hàng và thông qua đó đem lại thu nhập cao cho các thành viên trong Công ty, đóng góp cho xã hội và góp sức xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh. ” Mục tiêu của I F I Solution Mục tiêu tổng quát đặt ra mục tiêu là đạt được và giữ vững vị trí số 1 về cung cấp giải pháp phần mềm kế toán và quản trị doanh nghiệp tại thị trường Viẹt Nam. “ Chuyên sâu tạo nên sự khác biệt ” là phương châm kinh doanh của FAST nhằm đạt được mục tiêu đề ra. chỉ kinh doanh chuyên sâu trong lĩnh vực duy nhất là phần mềm tài chính kế toán và quản trị kinh doanh. Với sự chuyên sâu này IFI Solution sẽ cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ ngày các tốt hơn. * Mục tiêu của IFI Solution trong các năm 2003 – 2005 Phấn đấu đạt mức tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 60% trở lên. Phát triển và mở rộng việc cung ứng sản phẩm và dịch vụ sang lĩnh vực phần mềm quản trị toàn diện doanh nghiệp - ERP Các giá trị và niềm tin của IFI Solution “ Chúng tôi mong muốn làm giàu cho bản thân, cho Công ty và phát triển cá nhân, phát triển Công ty, đóng góp cho xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh thông qua các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng. ” “ Chúng tôi tin tưởng vào lao động hết mình, có trách nhiệm nghề nghiệp, luôn luôn đổi mới và hoàn thiện và gần đây là con đường để tạo ra nhiều nhất các sản phẩm, dịch vụ có giá trị cho xã hội. ” “ Chúng ta tin tưởng rằng lợi nhuận là kết quả của các đóng góp của chúng tôi cho khách hàng, cho xã hội, cho đất nước. Chúng ta đóng góp như thế nào thì chúng ta sẽ được đền đáp tương ứng. ” “Chúng ta tin tưởng rằng hạnh phúc ca mỗi cá nhân phụ thuộc vào mức độ sử dụng các khả năng trong mỗi cá nhân đó. Vì vậy chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một Công ty đem lại cho mọi thành viên của mình điều kiện phát triển đầy đủ nhất về khả năng và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần”. 2. Các biện pháp kinh doanh và quản lý Công ty. Lĩnh vực kinh doanh: “ Chuyên sâu tạo nên sự khác biệt ” Đất nước Việt Nam quá nghèo nàn và lạc hậu bởi vì con người Việt Nam làm ra quá ít sản phẩm với chất lượng cao. Một nguyên nhân chính là do người Việt Nam không có nghề, không biết làm ra một cái gì đó đến nơi đến chốn để có thể làm ra sản phẩm và hơn thế nữa phải là sản phẩm tốt hơn của người khác, của nước khác để có thể đem ra bán cho khách hàng. Mong muốn và mục tiêu của IFI Solution là cùng nhau phấn đấu sao cho mọi nhân viên có một cuộc sống đầy đủ về vật chất và góp sức xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh thông qua con đường xây dựng một đội ngũ nhân viên có trình độ, có thể làm ra các sản phẩm cụ thể với chất lượng cao cho khách hàng. Chúng ta sẽ đi theo con đường “ Nhất nghệ tinh ” – chuyên sâu phát triển sản phẩm và kinh doanh trong một lĩnh vực hẹp để có thể làm ra sản phẩm và dịch vụ tốt cho khách hàng . Phục vụ khách hàng: Cùng khách hàng đi đến thành công Cônh ty không chỉ dừng lại ở bán sản phẩm cho khách hàng mà còn mong muốn sản phẩm được khách hàng dùng một cách hữu ích. Sản phẩm và dịch vụ mang lại lợi ích cho khách hàng chính là mục tiêu và lợi thế cạnh tranh để phát triển kinh doanh lâu dài. Trong điều kiện trình độ nghiệp vụ, trình độ tổ chức và trình độ tin học hiện nay của khách hàng và chính của chúng ta, để mong muốn nói trên thực hiện thì chúng ta phải cùng làm việc sát cánh với khách hàng cho đến khi thành công. Kích thích làm việc Trả lương theo kết quả công việc: Lương và thu nhập của mỗi cá nhân sẽ phụ thuộc vào doanh số và lợi nhuận. Quỹ lương tháng của toàn Công ty, của từng chi nhánh được tính dựa trên kết quả doanh thu của tháng. Việc chia lương sẽ tuỳ từng trường hợp cụ thể có thể sẽ được tính theo doanh thu của từng cá nhân, của 1 nhóm / đội / bộ phận làm việc hoặc theo xem xét đánh giá của cán bộ phụ trách cho từng tháng. Cạnh tranh nội bộ: Người đóng góp nhiều hơn sẽ được hưởng nhiều hơn. áp dụng cả phương pháp trả lương có sự cách biệt rõ ràng giữa các “ ngôi sao ” so với các nhân viên trung bình. Bán cổ phần cho nhân viên: Nhằm kích thích làm việc thông qua lợi nhuận kinh doanh cuối cùng của toàn Công ty, hàng năm Công ty sẽ bán khoảng 5% cổ phần cho các nhân viên làm việc trong Công ty. Ngoài các biện pháp trên chúng ta sẽ cùng nhau tìm tòi và áp dụng phương án khích lệ cao nhất đối với các nhân viên giỏi, khích lệ cao nhất đối với sự làm việc hăng say, quên mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty, của xã hội. Quản lý: Luôn luôn đổi mới và hoàn thiện Lý do: Thế giới ngày nay liên tục biến đổi, những cái gì ta biết ngày hôm nay thì chỉ vài tháng sau đã lạc hậu. Vì vậy sẽ không có giải pháp tối ưu cuối cùng mà mọi giải pháp tối ưu của ngày hôm nay sẽ là cái tạm được trong vài tháng tới và là cái lỗi thời của năm sau. Thực tế thì trình độ và kinh nghiệm của chính chúng ta không phải là cao nên để phân tích và tổng quát hoá bài toán một cách tương đối rõ ràng (chỉ là tương đối), phương án giải quyết và thực hiện triển khai một cách tương đối hoàn hảo (chỉ là tương đối) sẽ chiếm một thời gian dài và khi phát triển xong một sản phẩm hoàn hảo (chỉ là tương đối) hoặc để tạo ra được một phương án quản lý tối ưu (chỉ là tương đối) thì thế giới đã thay đổi và sản phẩm đã thành lạc hậu, phương án quản lý đã không phù hợp. Vì vậy: IFI Solution sẽ phát triển sản phẩm theo phương án “Đỉnh tiếp đỉnh – Tối ưu hoá ”, cùng nhịp bước với sự thay đổi và phát triển của Công ty, của công nghệ, của khách hàng. Chu kỳ phát triển sản phẩm là ngắn, không vượt quá 1 năm. Đối với các dự án có kế hoạch nghiên cứu và phát triển dài hạn từ 2 -3 năm thì chúng sẽ được chia thành các giai đoạn nhỏ dưới 1 năm sao cho mỗi năm phải cho ra đời các phiên bản thương phẩm. Về quản lý Công ty sẽ liên tục thử nghiệm, liên tục hoàn thiện và liên tục đổi mới cách thức điều hành mọi hoạt động trong Công ty sao cho phù hợp với sự phát triển của chính chúng ta và phù hợp với sự thay đổi của môi trường xung quanh để sản xuất kinh doanh càng ngày càng hiệu quả hơn và liên tục phát triển. Cạnh tranh: Luôn luôn, liên tục học tập, nâng cao trình độ của từng cá nhân, của toàn Công ty để vượt lên trên đối thủ Lý do: “ Người chiến thắng là người học nhanh hơn người khác ” IFI Solutoin là Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao (phần mềm) và lĩnh vực tư vấn (tư vấn ứng dụng triển khai hệ thống thông tin). Cả 2 lĩnh vực hoạt động này của IFI đều nằm trong nền kinh tế mới- nền kinh tế trí thức- nền kinh tế đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn cao và luôn phải cập nhật các kiến thức mới. Vì vậy chỉ có thể luôn học tập và nâng cao trình độ thì mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, của thị trường. Chỉ với các sản phẩm, kiến thức tư vấn và dịch vụ chất lượng cao thì ta vượt ra khỏi lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt về giá cả trong mảng thị trường sản phẩm và dịch vụ tư vấn cấp thấp. Và điều này đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn, liên tục học tập và nâng cao trình độ của từng cá nhân và của toàn Công ty. Các công đoạn trong quy trình sản xuất kinh doanh Xác định thị trường, khách hàng, sản phẩm và dịch vụ. Phát triển sản phẩm và dịch vụ. Quản cáo tiếp thị. Bán hàng. Cung cấp sản phẩm và dịch vụ: Tư vấn thiết kế hệ thống thông tin, sửa đổi sản phẩm theo yêu cầu, cài đặt và đào tạo. Hỗ trợ sử dụng và bảo hành sản phẩm. Thu thập phản hồi của khách hàng để làm đầu vào cho giai đoạn 1. II. Tổ chức bộ máy quản lý của IFI Solution 1. Mô hình tổ chức Các chi nhánh HN, HCM, ĐN Ban giám đốc Phòng tổng hợp Phòng nghiên cứu & Phát triển phần mềm 1.0- Mô hình tổ chức Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp IFI Hộ đồng quản trị Văn phòng và kế toán Phòng kinh doanh Hội đồng quản trị Giám đốc chi nhánh Phòng lập trình ứng dụng Phòng hỗ trợ bảo hành Phòng tư vấn thiết kế Hội đồng quản trị Phòng triển khai hợp đồng Hội đồng quản trị 1.1- Mô hình tổ chức các chi nhánh của Công ty 2. Chức năng - nhiệm vụ * Chức năng- nhiệm vụ các phòng ban Hội đồng quản trị: Xác định chiến lược phát triển dài hạn của Công ty. Giám đốc Công ty: Điều hành thực hiện chiến lược đề ra, phát triển kinh doanh. Xây dựng các quy định, chế độ, chính sách chung của Công ty về tổ chức nhân sự, lương, tài chính kế toán. Tham gia vào xác định chiến lược của Công ty. Lập kế hoạch năm cho toàn Công ty và từng chi nhánh. Các trợ lý giám đốc (Phòng tổng hợp): Trợ lý cho giám đốc về các vấn đề nhân sự, marketing, tổ chức sản xuất kinh doanh, làm việc với các đối tác, tài chính kế toán Công ty, xây dựng các dự án phát triển kinh doanh. Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Hỗ trợ các bộ phận kinh doanh sửa đổi sản phẩm theo các yêu cầu đặc thù. Các chi nhánh, bộ phận kinh doanh: Bán hàng và dịch vụ khách hàng. Hiện có chi nhánh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. * Chức năng- nhiệm vụ các chi nhánh và bộ phận kinh doanh 1. Giám đốc chi nhánh: Điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh đặt ra. Xây dựng các quy định, chế độ, chính sách chung của chi nhánh về tổ chức nhân sự, lương, tài chính kế toán. Tham gia vào xác định chiến lược của Công ty. Lập kế hoạch năm của chi nhánh. 2. Các trợ lý giám đốc (phòng tổng hợp): Trợ lý cho giám đốc về các vấn đề thị trường, tiếp thị, tuyển dụng và đào tạo nhân sự. 3. Phòng kinh doanh: Tìm kiếm khách hàng. Bán các sản phẩm và dịch vụ của IFI cho khách hàng. 4. Phòng tư vấn thiết kế: Hỗ trợ phòng kinh doanh bán hàng trong các công việc sau: + Khảo sát yêu cầu của khách hàng, xác định bài toán, xác định khối lượng công việc để xác định giá bán, nhân sự thực hiện và thời gian thực hiện. + Đề ra phương án thiết kế sơ bộ giải quyết các bài toán của khách hàng. Hỗ trợ phòng lập trình và phòng triển khai thực hiện hợp đồng về nghiệp vụ, bài toán đã khảo sát trước đó. Phòng triển khai hợp đồng (Tư vấn ứng dụng) Trong phòng này có thể có các nhóm cố định hoặc các nhóm thành lập theo dự án và các nhân viên dự án 1 người triển khai. Khảo sát thêm yêu cầu của khách hàng. Tư vấn về xây dựng hệ thống thông tin. Phối hợp với phòng lập trình để sửa đổi, test và tiếp nhận chương trình sửa đổi theo yêu cầu đặc thù. Cài đặt và đào tạo. Hỗ trợ sử dụng trong thời gian đầu. Hỗ trợ sử dụng và bảo hành chương trình khi cần thiết. Phòng lập trình ứng dụng: Tham gia vào xây dựng phương án thiết kế sơ bộ giải quyết bài toán của khách hàng trong giai đoạn khảo sát – bán hàng. Hỗ trợ phòng triển khai thực hiện hợp đồng trong việc lập trình sửa đổi theo yêu cầu đặc thù. Bảo hành chương trình sửa đổi. Phòng hỗ trợ bảo hành: Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn chi tiết cách khắc phục các vấn đề khó khăn qua điện thoại, fax, thư điện tử và tại trụ sở của khách hàng. Bảo hành sản phẩm. Phòng kế toán: Kế toán. Văn phòng: Văn phòng, tổng đài, lễ tân. Tạp vụ. 3. Tổ chức phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm: * Trưởng phòng: Lên và theo dõi kế hoạch làm việc của nhóm nghiệp vụ. Phụ trách công nghệ, kỹ thuật. * Trưởng nhóm nghiệp vụ: Lên và theo dõi kế hoạch làm việc của nhóm nghiệp vụ. Phụ trách về nghiệp vụ. * Các nhân viên lập trình: Lập trình. Phát triển sản phẩm: phần mềm kế toán, quản lý mua, bán hàng và hàng tồn kho, TSCĐ, nhân sự, lương, quản lý khách hàng, quản lý sản xuất, quản lý mạng máy tính ... Lập trình phục vụ quản lý nội bộ của IFI(Kế toán, Teamwork, Web site). Hỗ trợ và thiết kế lập trình cho các bộ phận sửa đổi chương trình theo yêu cầu của khách hàng. Sửa đổi chương trình cho các chi nhánh khi có yêu cầu. Nghiên cứu công nghệ mới, kỹ thuật mới. Tài liệu đào tạo (nội bộ) tin học văn phòng. * Các nhân viên nghiệp vụ: Thu thập, nghiên cứu và hướng dẫn về chế độ kế toán. Nghiên cứu nghiệp vụ. Test sản phẩm. Hỗ trợ nghiệp vụ và sử dụng chương trình cho các chi nhánh và cho khách hàng (thông tin sản phẩm). Đào tạo sử dụng chương trình cho các chi nhánh. Xây dựng các bộ số liệu đào tạo. Xây dựng các bộ số liệu Demo. Xây dựng các bộ số liệu Test. Tài liệu đào tạo (nội bộ) kế toán (kèm bài kiểm tra). 4. Sản phẩm và khách hàng của Công ty 1. Sản phẩm, dịch vụ và công nghệ * Sản phẩm: Phần mềm tổng hợp báo cáo toàn Công ty IFI Corporate Reporter 2003.w nền Web. Phần mềm quản trị toàn diện doanh nghiệp ERIC ERP của Jupiter Systems Inc. Phần mềm kế toán và quản trị kinh doanh IFI Business 2004.s trên SQL Server (Viết trên ngôn ngữ VB.NET, hỗ trợ Unicode và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2003) * Dịch vụ: Khảo sát yêu cầu và tư vấn về xây dựng hệ thống thông tin tài chính kế toánvà quản trị kinh doanh. Sửa đổi và phát triển chương trình theo yêu cầu đặc thù của khách hàng. Triển khai ứng dụng, cài đặt và đào tạo sử dụng. Hỗ trợ sử dụng đào tạo, bảo hành và bảo trì hệ thống thông tin. Nâng cấp và mở rộng theo sự phát triển của khách hàng. * Công nghệ: Ngôn ngữ lập trình: VB.Net, Visual Foxpro, Java, ASP. Kiến trúc lập trình: Client / Server, File Server, Web base. Cơ sở dữ liệu: SQL Server, Foxpro. 2. Khách hàng Hiện nay IFIcó hơn 500 khách hàng trên toàn quốc hoạt động trong lĩnh vực: Sản xuất thương mại, xây dưng, dịch vụ, hành chính sự nghiệp và với nhiều hình thức sở hữu khác nhau: nhà nước, tư nhân, có vốn đầu tư của nước ngoài. Dưới đây là danh sách một số khách hàng trong hơn 700 khách hàng. * Khách hàng là các tổng Công ty 91 và 90 - Tổng Công ty dầu khí- Petrovietnam - Tổng Công ty dệt may- Vinatex. - Tổng Công ty lắp máy- Lilama. - Tổng Công ty thuỷ tinh và gốm sứ xây dựng- Viglaera. - Tổng Công ty thép Việt Nam- VSC. - Tổng Công ty xây dựng số 1 ..... * Khách hàng là các Công ty lớn - Công ty giấy Bãi Bằng. - Công ty xi măng Hà Tiên II, xi măng Hải Phòng, xi măng Bỉm Sơn, xi măng Hoàng Mai, xi măng Bút Sơn. - Công ty dệt Nam Định, dệt Hà Nội, may Đáp Cầu. - Công ty TM dầu khí Petechim, Công ty Intermex. - Công ty lắp máy 45- 1, Công ty cầu 12. - Công ty Kinh Đô, Công ty Động lực, ..... * Khách hàng là các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài - Công ty sứ vệ sinh INAX (Nhật) - Công ty sản xuất ô tô VIDAMCO (Hàn Quốc) - Công ty sản xuất xe máy GNN (Thái Lan) - Công ty Newhope (Trung Quốc) ...... IV. Định hướng phát triển và hợp tác quốc tế 1. Định hướng phát triển Đầu tư phát triển sản phẩm theo hướng mở rộng các phân hệ phục vụ phòng kinh doanh, phòng vật tư, kho hàng và tổ chức nhân sự. Đa dạng hoá sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhóm khách hàng khác nhau: doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn. 2. Hợp tác quốc tế Từ đầu năm 2003 IFI Solutoin trở thành nhà phân phối phần mềm quản lý toàn diện doanh nghiệp ERIC của Jupiter Systems Inc tại Việt Nam. Jupiter Systems Inc (www.Jupiter Systems Inc) là Công ty phần mềm hàng đầu tại khu vực Đông Nam A trong lĩnh vực phần mềm quản lý toàn diện doanh nghiệp (ERP). Hiện nay ERIC có hơn 800 khách hàng với hơn 10.000 người đang sử dụng ERIC trong công việc hàng ngày của mình. V. Biểu đồ doanh số 1. Biểu đồ doanh số thu nhập qua các năm (đvt: Tỷ đồng) 1.45 1.42 2.42 3.00 4.33 6.50 2. Biểu đồ phát triển lượng khách hàng qua các năm VI. Hướng chọn đề tài Nhiều năm gần đây lĩnh vực Công nghệ thông tin đã và đang phát triển mạnh và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Sự phát triển của Công nghệ thông tin dường như luôn đi kèm với sự phát triển của đất nước, nó biểu hiện cho sự phát triển kinh tế, là hiện thân của một cơ quan, tổ chức có bộ máy lãnh đạo và nhân viên 4 có trình độ cao. Nó đang là mối quan tâm hàng đầu của tất cả mọi người trên thế giới và là lĩnh vực mũi nhọn để phát triển đất nước. Việc ứng dụng máy tính vào các cơ quan, công sở... để quản lý thông tin đã phát triển mạnh ở các nước tiên tiến từ những thập kỷ 70. Để có thể làm việc tốt thì yêu cầu phải có đội ngũ cán bộ công nhân viên có tri thức, am hiểu về máy tính và các phần mềm máy tính. Vì vậy máy tính nhanh chóng xuất hiện ở mọi nơi, Trường học thì đã có khoa đào tạo về công nghệ thông tin, các môn tin học được chú trọng giảng dạy. Cùng với việc đó thì việc máy tính có mặt trong từng gia đình để phục vụ cho công việc của cán bộ và phục vụ cho việc học tập của học sinh, sinh viên là một vấn đề hết sức dễ hiểu. Cùng với xu thế phát triển chung của thời đại mới, Việt Nam, một trong những nước đang phát triển, có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối nhanh thì vấn đề áp dụng tin học để xử lý thông tin trong công tác quản lý đã trở thành nhu cầu bức thiết, các doanh nghiệp từng bước tin học hoá quản lý thông tin cho đơn vị mình. Tuy nhiên trong thời gian qua việc tin học hoá chưa mang lại hiệu quả như nó đáng phải có bởi vì các đơn vị thường quan tâm tới hardware hơn còn software thì chỉ sử dụng phầm mềm xử lý dữ liệu có sẵn (như Lotusr, Excell) hoặc nếu có trang bị chương trình quản lý dữ liệu thì chỉ có tính cục bộ. Trong thời đại lĩnh vực thông tin ngày càng phát triển như hiện nay thì ngoài các kiến thức được học trong trường mỗi người còn cần phải luôn quan tâm đến các thông tin, tin tức về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội... Vai trò của tin học trong sự phát triển của doanh nghiệp ngày càng tăng và ngày càng không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp. Việc lưu trữ các văn bản, thông tin... trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp sẽ trở nên rất tốn kém nếu lưu trữ trên giấy, quá trình tìm kiếm các thông tin cần thiết lại rất khó khăn và mất thời gian. Việc áp dụng tin học vào quá trình này sẽ giảm được chi phí lưu trữ thông tin về mặt thời gian và tiền bạc. Sau một thời gian học tập và nghiên cứu thực tế hoạt động tại Công ty cổ phần giải pháp tin học IFI Solution em quyết định lựa chọn đề tài: Hệ thống hỗ trợ phát triển dự án phần mềm Đứng trên góc độ Công ty, chúng ta thấy rõ một lợi ích có liên quan đến người lao động nổi nên từ hệ thống thông tin hoàn chỉnh. Chỉ có những thông tin cập nhật và chính xác mới có thể đánh giá mức thưởng phạt theo thành quả lao động, chất luợng và sự hoàn thành trong công việc. Vấn đề quản lý nhân sự hiện nay ở hầu hết các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân nói chung còn nhiều điểm bất hợp lý. Với IFI Solution ứng dụng tin học trong công tác quản lý được thực hiện rất sớm do tính đặc thù của công việc và phạm vi công tác. Đề tài chỉ nhằm hoàn thiện hơn quá trình quản lý nhân sự tại Công ty. Việc ứng dụng tin học vào các lĩnh vực trong cuộc sống đem lại nhiều lợi ích thiết thực, do đó việc ứng dụng tin học phục vụ cho công tác quản lý phần mềm chắc chẵn cũng mang lại nhiều lợi ích. Mặt khác theo em đây là một đề tài sẽ giúp cho công tác quản lý nhân viên tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, giải quyết được những vướng mắc trong cơ chế quản lý hiện nay. Đồng thời đề tài này cũng tạo cơ sở cho em có thêm được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm sau khi đề tài hoàn tất. E m xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Song Minh và cán bộ phòng thực tập đã hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn tất báo cáo và chuyên
Tài liệu liên quan