Đề tài Truyền dữ liệu theo chuẩn Dicom

Dưới sự phát triển nh ư vũ bão của công nghệ thông tin ng ày nay, mọi lĩnh vực đều được công nghệ hóa. Đặc biệt l à trong y h ọc, nhu cầu trao đổi nhanh chóng v à chính xác thông tin b ệnh nhân giữa các bệnh viện l à điểm nóng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói ri êng. Để đáp ứng điều n ày các thiết bị chẩn đoán h ình ảnh không chỉ ra đời và ngày càng hoàn thi ện về mặt kỹ thuật m à còn quan tâm đến tính tiện dụng cho người dùng. Vì thế với xu hướng này, DICOM đ ã ra đời –đây là một chuẩn thống nhất giữa các thiết bị chẩn đoán h ình ảnh. Việc phát triển chuẩn này đang là v ấn đề được quan tâm của nhiều n ước trên thế giới. Việt Nam cũng theo đ à phát triển đó, hiểu và nắm bắt chuẩn DICOM l à vấn đề không thể thiếu để h òa mình vào th ế giới công nghệ trong lĩnh vực y tế. Do đó, mục tiêu của luận văn đ ược đề ra là:  Nghiên cứu và trình bày t ổng quan về cấu trúc của chuẩn DICOM  Ứng dụng chuẩn DICOM và một số mã nguồn mở để thiết kế xây dựng phần mềmcho phép ngư ời sử dụng xem ảnh và xem thông tin ảnh DICOM, chỉnh sửa ảnh, ghi chú, lưu ảnh DICOM mới , tạo ra ảnh D ICOM mới, nhằm tìm hiểu và làm nền tảng cho việc xây dựng một phần mềm ho àn thiện với các ứng dụng của chuẩn DICOM trong t ương lai. Luận văn có sáuchương chính, bao g ồm: Chương 1:Giới thiệu tổng quan của đề t ài:khái niệm, lịch sử phát triển , mục đích nghiên cứu, phạm vi nghi ên cứu của chuẩn DICOM . Chương 2:Cấu trúc của chuẩn DICOM, gồm các phần:  Quy chuẩn (Conformance)  Các định nghĩa đối t ượng thông tin (Information Object Definitions )  Các đặc tả lớp dịch vụ ( Service Class Specifications ) PHẦN MỞ ĐẦU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP SVTH: HÀ THÚY H ỒNG - 2 - GVHD: HUỲNH QUANG LINH  Cấu trúc dữ l iệu và mã hóa (Data Structure andEncoding)  Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)  Trao đổi thông đi ệp (Message Exchange)  Hỗ trợ giao tiếp qua mạng đối với việc trao đổi thông điệp (Network Communication Support for Message Exchange )  Lưu trữ tập tin DICOM tr ên các thiết bị và định dạng tập tin cho việc trao đổi dữ liệu (Media Storage andFile Format for Data Interchange )  Bộ các chuẩn ứng dụng lưu trữ truyền thông (Media Storage Application Profile)  Các định dạng truyền thông v à truyền thông vật lý đối với việc trao đổi dữ liệu (Media andPhysical Media Formats for Data Interchange )  Hàm hiển thị chuẩn thang xám (Grayscale Standard Display Function )  Bộ các chuẩn bảo mật (Security Profile)  Nguồn ánh xạ nội dung (Content Mapping Resource ) Chương 3:Khảo sát các ứng dụng phân bố của chuẩn DICOM: xử lý phân bố, các khái niệm chung về DICOM, mạng DICOM (DICOM Network), thiết bị lưu trữ DICOM (DICOM Storage Media), các lớp dịch vụ đ ược hỗ trợ (Supported Service Classes), kết nối (Connectivity), chuẩn DICOM (DICOM Standard). Chương 4:Giới thiệu về thể hiện của lớp SOP h ình ảnh DICOM (DICOM Image SOP Instance ): mô hình thông tin hình ảnh (Image Information Model ), thể hiện của lớp SOP hình ảnh (Image SOP Instances ), mốiquan hệ (Relation)và nhận dạng (Identification ), phân loại dữ liệu ảnh (Classification of Image Data), sự mở rộng thông tin (Extension of Information), các loại ảnh (Image Types ), tiến trình xử lý ảnh (Image Processing Pineline ), ứng dụng của dữ liệu h ình ảnh (Application of Image Data)

pdfChia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 1851 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Truyền dữ liệu theo chuẩn Dicom, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan