Đề tài Ứng dụng liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều để giải các bài toán trong chương dao động cơ

(Bản scan) Đề tài này vận dụng mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động trìn đều để đưa ra phương pháp giải các bài tập chương dao động Trên cơ sở những kết quả đã nghiên cứu chương này sẽ giúp cho các em học sinh giải quyết bài tập liên quan

pdf27 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1406 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Ứng dụng liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều để giải các bài toán trong chương dao động cơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan