Đề tài Vai trò của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với Việt Nam

Quá trình toàn cầu hoá đang thúc đẩy mạnh mẽ sự hội nhập của các nước vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Có thể nói, hiện nay hầu như không có quốc gia nào đứng ngoài quá trình hội nhập quốc tế nếu không muốn tự cô lập mình và rơi vào nguy cơ tụt hậu. Xu thế hiện nay của thế giới là tự do thương mại và đầu tư, trong đó đầu tư trực tiếp nước ngoài là một hoạt động có vị trí ngày càng quan trọng đối với cả nước đầu tư và nước tiếp nhận đầu tư. Khai thác sử dụng ĐTNN một cách có hiệu quả đang là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của nhiều nước trên thế giới, nhất là đối với các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Kể từ khi Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành năm 1987, không ai có thể phủ nhận những đóng góp to lớn mà nguồn vốn này đã mang lại cho sự phát triển kinh tế ở Việt Nam. Nó không chỉ góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; mở ra nhiều ngành nghề, nhiều sản phẩm mới đa dạng, phong phú, đẩy mạnh xuất khẩu tạo nguồn dự trữ ngoại tệ cho nhà nước; mà cũn dẫn nhập những cụng nghệ và kinh nghiệm quản lý tiờn tiến vào việc phỏt triển kinh tế, tạo thờm nhiều việc làm cho người lao động. Từ nay đến 2010, Việt Nam sẽ hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Cơ hội FDI vào Việt Nam từ nay đến 2010 là rất lớn, rất khả quan nhưng áp lực cạnh tranh thu hút FDI của các nước trong khu vực cũng sẽ ngày càng gay gắt, Việt Nam cũng cũn khụng ớt điều phải làm để nâng cao khả năng cạnh tranh môi trường đầu tư của mỡnh nhằm tận dụng những cơ hội mới, biến những tiềm năng trở thành hiện thực

doc24 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 1473 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Vai trò của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan