Đề tài Vấn đề cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước

Đất nước ta trong tiến trình chuyển đổi kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường thì sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu đã trở thành đòi hỏi tất yếu và ngày càng phổ biến trong toàn xã hội. Thực tế cho thấy rằng bên cạnh hình thức sở hữu Nhà nước, thì các hình thức sở hữu khác (tư nhân hay hỗn hợp) nếu được tạo điều kiện tồn tại thuận lợi, cũng phát huy vai trò tích cực trong đời sống kinh tế.

doc15 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1247 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vấn đề cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan