Đề tài Xây dựng chiến lưpơcj phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

(Bản scan) Có chỗ ở là quyền cơ bản của con người. Giải quyết tốt chỗ ở cho người dân đô thị là một trong các thách thức mà chính quyền đô thị phải đối mặt. Tạo ra chỗ ở cho mỗi người đã đem lại sự ổn định cho xã hội, sự văn minh cho đô thị. Sản xuất nhà ở có tác động cực kỳ to lớn đến sự tăng trưởng của nền kinh tế đô thị

pdf126 trang | Chia sẻ: hongden | Lượt xem: 1059 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng chiến lưpơcj phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan