Đề tài Xây dựng và phát triển thư viện điện tử tại trung tâm thông tin – Thư viện, đại học quốc gia Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo đẳng cấp quốc tế

Vebrary là phần mềm duy nhất ở Đông Nam Á có trong danh sách tổ Tổ Chức Quốc Tế về phát triển và bảo trì chuẩn ứng dụng mượn liên thư viện ILL ASMA (ILL Applications Standards Maintenance Agency - www.nlc-bnc.ca/iso/ill), được thư viện quốc gia Canada kiểm chứng nghiệp vụ (www.nlc-bnc.ca), RLG (www.rlg.org) – (Xem phụ lục). Ngay từ năm 2002, Vebrary của Lạc Việt được nhắc đến như những hệ thống phần mềm ngang hàng các hệ thống phần mềm thư viện điện tử nổ̉i tiếng trên thế giới tại Hội thảo chuyên ngành thư viện quốc tế ở New Zealand. ü Vebrary là một giải pháp thư viện điện tử tích hợp đáp ứng mọi nghiệp vụ quản lý thư viện hiện đại có khả năng tuỳ biến cao, linh hoạt, khả năng kế thừa dữ liệu của các chương trình cũ (như CDS/ISIS, Smilib). ü Đáp ứng đúng các chuẩn nghiệp vụ quốc tế và quốc gia về công nghệ thông tin và thư viện: Hỗ trợ khung biên mục MARC21, USMARC; Chuẩn quy tắc biên mục Anh – Mỹ AACR2; Chuẩn trao đổi truy vấn thông tin Z39.50; Chuẩn mượn liên thư viện ISO10160/10161; Khổ mẫu trao đổi ISO 2709. ü Giải quyết triệt để vấn đề tiếng Việt. Hỗ trợ tiếng Việt và đa ngôn ngữ (Anh, Pháp, Nga , Trung Nhật,.và tất cả mọi ngôn ngữ trên thế giới) trong giao diện và sử dụng. Cho phép chuyển ngôn ngữ tức thời, có khả năng nhập nhiều ngôn ngữ vào cùng một trường và xử lý triệt để giải thuật tìm kiếm đa ngôn ngữ mà ít phần mềm quan tâm giải quyết và thường né tránh; Tìm kiếm toàn văn trên ấn phẩm điện tử. Tuân thủ hoàn toàn theo bảng mã Unicode TCVN 6909 – Tổ hợp dạng biểu diễn 2. Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa, chữ thường. Sắp xếp theo trật tự từ điển tiếng Việt. Hỗ trợ 6 ngôn ngữ trên giao diện (Anh, Việt, Pháp, Nga, Hoa, Nhật). ü Có khả năng kiểm tra chính tả Anh, Việt, Pháp, Nga trên trường quy định. ü Cho phép tạo ra nhiều khung biên mục khác nhau dựa trên tập hợp đầy đủ các trường của khuôn mẫu biên mục MARC21. ü Tính tương tác với người dùng cao, đây là tính năng mà các ứng dụng Web không có được. Ví dụ hệ thống hỗ trợ giúp đỡ người dùng và MARC21 trong quá trình biên mục.

doc125 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1905 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng và phát triển thư viện điện tử tại trung tâm thông tin – Thư viện, đại học quốc gia Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo đẳng cấp quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Nhà cung cấp giải pháp tốt nhất cho Phần mềm, Mạng tích hợp và Dịch vụ CNTT 23 Nguyễn Thị Huỳnh, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (08) 842.3333 – Fax: (08) 842.2370 Website. www.lacviet.com.vn HỒ SƠ DỰ THẦU CUNG CẤP, TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ DỰ ÁN XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & ĐÀO TẠO ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ Các phần: + Giải Pháp Kỹ Thuật Phần Mềm. + Kế Hoạch Triển Khai, Đào Tạo & Chuyển Giao Công Nghệ. MỤC LỤC PHẦN 1. 3 TỔNG QUAN PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP LẠC VIỆT VEBRARY 3 Giới thiệu tổng quan phần mềm Lạc Việt Vebrary – Những đặc điểm nổi bật 4 Điển hình triển khai tại Trung tâm Thông tin tư liệu, Đại học Đà Nẵng 6 Điển hình triển khai tại Trung Tâm Học Liệu Đại Học Huế 9 Điển hình triển khai tại Thư viện Tỉnh Đồng Nai 11 Điển hình triển khai tạo Trung tâm Thông tin – Học Liệu Đại Học Đà Nẵng 12 PHẦN 2 14 LẠC VIỆT VEBRARY - GIẢI PHÁP ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 14 A. Lạc Việt Vebrary - Phần Mềm Thư Viện Điện Tử Tích Hợp Đáp Ứng Các Yêu Cầu Về Nghiệp Vụ Thư Viện 21 B. Phần Mềm Đáp Ứng Các Yêu Cầu Công Nghệ Thông Tin & Thiết Kế Phần Mềm 109 PHẦN 3 111 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 111 Mục đích 112 Đáp ứng các yêu cầu khi thực hiện công tác đào tạo chuyển giao công nghệ 112 Chi tiết chương trình các lớp đào tạo 113 PHẦN 4 114 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐHQG 114 Kế hoạch triển khai thực hiện 115 Kế hoạch chất lượng dự án 116 Trách Nhiệm Của Thư Viện trường ĐHQG Hà Nội 116 Trách Nhiệm Của Lạc Việt 117 PHẦN 5. 119 HOẠT ĐỘNG BẢO HÀNH, BẢO TRÌ & DỊCH VỤ HẬU MÃI. 119 Dịch vụ hậu mãi 120 PHẦN 1. TỔNG QUAN PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP LẠC VIỆT VEBRARY Giới thiệu tổng quan phần mềm Lạc Việt Vebrary – Những đặc điểm nổi bật Hệ Thống Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Điện Tử Tích Hợp Lạc Việt Vebrary được Công ty Cổ Phần Tin Học Lạc Việt phát triển từ năm 1998, là phần mềm thư viện điện tử tích hợp cho phép truy cập từ xa và giúp quản lý tài liệu trong thư viện một cách hữu hiệu, tiện lợi nhất theo mô hình tiên tiến. Đến nay qua nhiều lần điều chỉnh và nâng cấp nghiệp vụ, phiên bản mới nhất có tên Lạc Việt Vebrary. Lạc Việt Vebrary là phần mềm có bản quyền, thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Tin Học Lạc Việt. Vebrary tích hợp hiệu quả các nghiệp vụ, quy trình của thư viện; có khả năng khai thác, kết nối đến cộng đồng thư viện trên thế giới. Vebrary đã được kiểm chứng bởi Đại học RMIT, Thư viện Quốc gia Canada, tổ chức Research Libraries Group. Các đặc điểm nổi bật là: Vebrary là phần mềm duy nhất ở Đông Nam Á có trong danh sách tổ Tổ Chức Quốc Tế về phát triển và bảo trì chuẩn ứng dụng mượn liên thư viện ILL ASMA (ILL Applications Standards Maintenance Agency - www.nlc-bnc.ca/iso/ill), được thư viện quốc gia Canada kiểm chứng nghiệp vụ (www.nlc-bnc.ca), RLG (www.rlg.org) – (Xem phụ lục). Ngay từ năm 2002, Vebrary của Lạc Việt được nhắc đến như những hệ thống phần mềm ngang hàng các hệ thống phần mềm thư viện điện tử nổi tiếng trên thế giới tại Hội thảo chuyên ngành thư viện quốc tế ở New Zealand. Vebrary là một giải pháp thư viện điện tử tích hợp đáp ứng mọi nghiệp vụ quản lý thư viện hiện đại có khả năng tuỳ biến cao, linh hoạt, khả năng kế thừa dữ liệu của các chương trình cũ (như CDS/ISIS, Smilib). Đáp ứng đúng các chuẩn nghiệp vụ quốc tế và quốc gia về công nghệ thông tin và thư viện: Hỗ trợ khung biên mục MARC21, USMARC; Chuẩn quy tắc biên mục Anh – Mỹ AACR2; Chuẩn trao đổi truy vấn thông tin Z39.50; Chuẩn mượn liên thư viện ISO10160/10161; Khổ mẫu trao đổi ISO 2709. Giải quyết triệt để vấn đề tiếng Việt. Hỗ trợ tiếng Việt và đa ngôn ngữ (Anh, Pháp, Nga , Trung Nhật,...và tất cả mọi ngôn ngữ trên thế giới) trong giao diện và sử dụng. Cho phép chuyển ngôn ngữ tức thời, có khả năng nhập nhiều ngôn ngữ vào cùng một trường và xử lý triệt để giải thuật tìm kiếm đa ngôn ngữ mà ít phần mềm quan tâm giải quyết và thường né tránh; Tìm kiếm toàn văn trên ấn phẩm điện tử. Tuân thủ hoàn toàn theo bảng mã Unicode TCVN 6909 – Tổ hợp dạng biểu diễn 2. Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa, chữ thường. Sắp xếp theo trật tự từ điển tiếng Việt. Hỗ trợ 6 ngôn ngữ trên giao diện (Anh, Việt, Pháp, Nga, Hoa, Nhật). Có khả năng kiểm tra chính tả Anh, Việt, Pháp, Nga trên trường quy định. Cho phép tạo ra nhiều khung biên mục khác nhau dựa trên tập hợp đầy đủ các trường của khuôn mẫu biên mục MARC21. Tính tương tác với người dùng cao, đây là tính năng mà các ứng dụng Web không có được. Ví dụ hệ thống hỗ trợ giúp đỡ người dùng và MARC21 trong quá trình biên mục. Hệ thống hỗ trợ công nghệ mã vạch và RFID để quản lý tài liệu và bạn đọc. Ngoài việc bảo mật mức CSDL và hệ điều hành, hệ thống có khả năng hạn chế người dùng truy cập từ một hoặc nhiều máy trạm nhất định, tăng khả năng bảo mật của hệ thống. Vebrary với công cụ tạo báo cáo đặc biệt cho phép người dùng định dạng một số lượng không hạn chế các dạng báo cáo linh động, các khuôn dạng sản phẩm đầu ra (cả hình thức và nội dung) như phích, danh mục, thẻ đọc, thư từ, giấy báo,... mà không cần can thiệp vào mã nguồn của phần mềm. Khả năng quản lý cơ sở dữ liệu lớn, trên CSDL DB2 của IBM, thích ứng với hàng trăm triệu biểu ghi, hoạt động bền bỉ, an toàn. Vebrary đi tiên phong trong việc tích hợp cổng thông tin thư viện (có đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế của một portal) vận hành trên nền web với kết nối đến cơ sở dữ liệu chung của các phân hệ chạy trên server và máy trạm để phục vụ cho công tác nghiệp vụ lẫn phục vụ. Mở ra khả năng biến thư viện thành một đầu mối cung cấp thông tin phong phú và duy nhất cho một đơn vị. Điển hình triển khai tại Trung tâm Thông tin tư liệu, Đại học Đà Nẵng Địa chỉ: 91 Nguyễn thị Minh Khai, TP. Đà Nẵng. Website: www.dnu.edu.vn Trung tâm Thông tin Tư liệu - Đại Học Đà Nẵng (DNU-IRC) là một trong những thư viện hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Trung tâm này sẽ là một mô hình thư viện mới để các trường học cũng như các trung tâm thông tin - thư viện trên cả nước có thể học tập và triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng gia tăng, và phục vụ cho việc xây dựng nền kinh tế tri thức của Việt Nam trong tương lai. DNU-IRC là một thư viện điện tử đầu tiên của Việt Nam, được xây dựng trên một nền tảng gồm có cơ sở hạ tầng mạng và thiết bị cực kỳ hiện đại (dựa trên các sản phẩm của Cisco và DELL) cộng với phần mềm quản lý thư viện điện tử tích hợp Lạc Việt Vebrary theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế do Công ty Lạc Việt trực tiếp thiết kế, thực hiện và phát triển hệ thống. Thư viện điện tử này hiện có hơn 170 máy trạm để phục vụ độc giả tra cứu thông tin trong thư viện, truy cập Internet... và qua các định chuẩn quốc tế về thư viện bạn đọc có thể truy cập được đến nguồn thông tin khổng lồ của các thư viện ở bất kỳ đâu trên thế giới. CƠ SỞ HẠ TẦNG PHẦN MỀM Bao gồm các hệ phần mềm hoạt động trên mạng: Phần mềm Lạc Việt Vebrary: đây là hệ phần mềm quản lý thư viện điện tử tích hợp được xây dựng dựa trên nguyên tắc tuân thủ theo những chuẩn mở về hệ thống thư viện, xây dựng trên nền những kỹ thuật CNTT và Internet hiện đại nhất. Vebrary là một hệ thống tích hợp hiệu quả các nghiệp vụ, qui trình của thư viện; có khả năng khai thác, kết nối đến cộng đồng thư viện trên thế giới; hỗ trợ cho việc khai thác dữ liệu số hóa, multimedia. KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG Hệ thống thư viện điện tử của DNU-IRC sẽ là nền tảng cho hàng loạt các ứng dụng đang và sẽ triển khai như truy cập thông tin, liên lạc, quản lý thư viện, dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu (kể cả các dữ liệu multimedia), hội nghị truyền hình, truyền hình trực tiếp và đào tạo trực tuyến, v.v... Theo nhận định của các nhà chuyên môn, nhìn từ góc độ kỹ thuật thì cơ sở hạ tầng mạng và hệ thống phần mềm quản lý thư viện của DNU-IRC đạt trình độ quốc tế và sánh ngang tầm với thư viện ở các nước phát triển trên thế giới. ĐIỂN HÌNH TRIỂN KHAI Điển hình triển khai tại Trung Tâm Học Liệu Đại Học Huế Địa chỉ: 20 Lê Lợi, TP. Huế. Website: www.lrc-hueuni.edu.vn Đại học Huế là trường đại học đầu tiên được thành lập tại miền Trung (năm 1957). Hiện nay Đại học Huế có 6 trường thành viên là Đại học Y khoa, Khoa học, Nghệ thuật, Nông Lâm, Sư phạm và Kinh tế với tổng số 21 ngàn sinh viên hệ chính quy. Trung tâm học liệu được xây dựng với mục đích cung cấp các tài liệu dạy và học hiện đại cho cán bộ giảng dạy và sinh viên Đại học Huế và các chương trình đào tạo trực tuyến. Đây cũng là đầu mối tiếp cận và trao đổi các chương trình giáo dục, thông tin với các đại học khác trong và ngoài nước. Trung tâm học liệu được trang bị các máy tính hiện đại và tiện lợi, có các khu học tập cùng cơ sở vật chất để tiến hành các hội nghị, hội thảo và đào tạo. 40 cán bộ, nhân viên của Trung tâm Học liệu luôn sẵn sàng hỗ trợ cán bộ giảng dạy và sinh viên Đại học Huế tiếp cận thông tin. Hoạt động của Trung tâm luôn đi sát với mục tiêu và chiến lược của Đại học Huế. Trung tâm có nhiệm vụ đóng góp vào sự phát triển của Đại học Huế.  Trang thiết bị. Gần 300 máy tính và sẽ tiếp tục bổ sung trong tương lai. Mỗi máy tính sẽ có điều kiện tiếp cận: Giao diện tiêu chuẩn trên cơ sở WEB Các tài nguyên thông tin điện tử bao gồm những cơ sở dữ liệu toàn văn, hình ảnh, cơ sở dữ liệu thư mục, và kết nối với các Website khác. Thư mục trực tuyến của Trung tâm Học liệu – và hệ thống quản lý thư viện điện tử tích hợp Lạc Việt – Vebrary.  Phần mềm máy tính.  Chỗ học tập và nghiên cứu cho cùng một lúc gần 900 sinh viên và giáo viên.  250 chỗ ngồi cho các phòng họp, hội nghị và hội thảo.  2 phòng máy vi tính.  2 phòng nghe nhìn.  6 máy in (in ấn trên mạng).  12 máy photocopy  Thư viện cung cấp.  17,000 bộ tài liệu tham khảo.  15,000 bộ tài liệu cho mượn.  60,000 bộ tài liệu chuyên khảo (sách).  50,000 bộ tạp chí định kỳ.  7,000 bộ tài liệu nghe nhìn.  47,000 bộ tài liệu tạp chí. CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP:  Hoạt động đào tạo: Trung tâm có nhiều hoạt động đào tạo, đào tạo sâu các lĩnh vực cần đào tạo. Trung tâm có thể kết hợp với các trường đại học nước ngoài để mở các khóa đào tạo đại học và sau đại học, đào tạo theo các chương trình đào tạo qua mạng của các trường đại học nước ngoài. Ngoài ra Trung tâm có thể đào tạo phổ cập thông tin và công nghệ thông tin ứng dụng vào các chuyên ngành và kết hợp với các cơ sở bạn để mở các khóa đào tạo tiếng Anh nâng cao.  Dịch vụ thông tin và lưu hành: Trung tâm cung cấp thông tin, tư liệu in ấn qua sách tra cứu, sách và tạp chí chung và chuyên ngành theo yêu cầu, sưu tầm tài liệu quý hiếm của địa phương, trao đổi tư liệu với các thư viện bạn trong và ngoài nước.  Các dịch vụ khác: Trung tâm nhận làm một số dịch vụ cho các đơn vị có nhu cầu như làm microfilm, CD-ROM, băng hình, băng tiếng… cho mục đích lưu trữ tư liệu; sản xuất chương trình giảng dạy trên mạng theo các chương trình đào tạo từ xa, sử dụng các phòng họp có trang bị đầy đủ phương tiện để cho thuê tổ chức các hội thảo trong nước và quốc tế. Trung tâm có nhận dịch thuật tài liệu tiếng nước ngoài, và tổ chức một số dịch vụ công cộng như thức ăn nhanh, giải khát, café internet… SỰ KHÁC BIỆT:  Tra cứu tài liệu dễ dàng và nhanh chóng  Khuyến khích sử dụng các tài nguyên điện tử.  Nhân viên Trung tâm tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên sử dụng thông tin một cách độc lập.  Chú trọng việc dạy cho sinh viên các kỹ năng tìm và sử dụng thông tin.  Kết hợp sử dụng tài nguyên với các chương trình chính khóa.  Thu hút cán bộ giảng dạy vào các hoạt động của LRC. Điển hình triển khai tại Thư viện Tỉnh Đồng Nai Địa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong – TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai Website : Đây là thư viện đầu tiên ở Việt Nam có kế hoạch xây dựng thư viện điện tử từ Thư viện Tỉnh đến 13 thư viện huyện trực thuộc. Toàn tỉnh có 8 thư viện trực thuộc huyện, thị xã, thành phố và công ty cao su với 177.960 loại sách và 282 loại tạp chí. Bình quân mỗi thư viện có 2000 bản sách, báo chí có từ 5 đến 10 loại. - 14 thư viện phường xã: vốn sách bình quân từ 1500 - 2000 bản; tạp chí, báo từ 5-10 loại - Bưu điện văn hóa xã: 90 địa điểm, bình quân 800 bản sách báo, tạp chí Thư viện trực thuộc huyện, thị xã, thành phố và công ty cao su: Thư viện thành phố Biên Hòa. Thư viện thị xã Long Khánh. Thư viện huyện Nhơn Trạch. Thư viện huyện Vĩnh Cửu. Thư viện huyện Định Quán. Thư viện huyện Long Thành. Thư viện Công ty Cao su Đồng Nai. Thư viện huyện Trảng Bom. Thư viện huyện Xuân Lộc. Thư viện huyện Cẩm Mỹ. Thư viện huyện Tân Phú. Thư viện huyện Thống Nhất. Thư viện Trung tâm Văn hoá Suối Tre. Điển hình triển khai tạo Trung tâm Thông tin – Học Liệu Đại Học Đà Nẵng Địa chỉ: Khuôn viên Đại Học Bách Khoa, Hoà Khánh, TP. Đà Nẵng. Thư viện điện tử thứ 2 của Đại Học Đà Nẵng. Trung tâm thông tin học liệu – thứ 2 này - được xây dựng với mục đích cung cấp các tài liệu dạy và học hiện đại cho cán bộ giảng dạy và sinh viên Đại học Đà Nẵng và các chương trình đào tạo trực tuyến. Đây cũng là đầu mối tiếp cận và trao đổi các chương trình giáo dục, thông tin với các đại học khác trong và ngoài nước. Trung tâm học liệu được trang bị các máy tính hiện đại và tiện lợi, có các khu học tập cùng cơ sở vật chất để tiến hành các hội nghị, hội thảo và đào tạo. 50 cán bộ, nhân viên của Trung tâm Thông Tin Học liệu luôn sẵn sàng hỗ trợ cán bộ giảng dạy và sinh viên Đại học Đà Nẵng tiếp cận thông tin.  Trang thiết bị. Gần 200 máy tính và sẽ tiếp tục bổ sung trong tương lai. Mỗi máy tính sẽ có điều kiện tiếp cận: Giao diện tiêu chuẩn trên cơ sở WEB Các tài nguyên thông tin điện tử bao gồm những cơ sở dữ liệu toàn văn, hình ảnh, cơ sở dữ liệu thư mục, và kết nối với các Website khác. Thư mục trực tuyến của Trung tâm Thông Tin Học liệu – và hệ thống quản lý thư viện điện tử tích hợp Lạc Việt Vebrary.  Phần mềm máy tính.  Chỗ học tập và nghiên cứu cho cùng một lúc gần 800 sinh viên và giáo viên.  350 chỗ ngồi cho các phòng họp, hội nghị và hội thảo.  5 phòng máy vi tính.  2 phòng nghe nhìn.  8 máy in (in ấn trên mạng).  6 máy photocopy   Thư viện cung cấp:  15,000 bộ tài liệu tham khảo.  10,000 bộ tài liệu cho mượn.  80,000 bộ tài liệu chuyên khảo (sách).  55,000 bộ tạp chí định kỳ.  6,000 bộ tài liệu nghe nhìn.  40,000 bộ tài liệu tạp chí. CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP:  Dịch vụ thông tin và lưu hành: Trung tâm cung cấp thông tin, tư liệu in ấn qua sách tra cứu, sách và tạp chí chung và chuyên ngành theo yêu cầu, sưu tầm tài liệu quý hiếm của địa phương, trao đổi tư liệu với các thư viện bạn trong và ngoài nước.  Các dịch vụ khác: Trung tâm nhận làm một số dịch vụ cho các đơn vị có nhu cầu như làm microfilm, CD-rom, băng hình, băng tiếng… cho mục đích lưu trữ tư liệu; sản xuất chương trình giảng dạy trên mạng theo các chương trình đào tạo từ xa, sử dụng các phòng họp có trang bị đầy đủ phương tiện để cho thuê tổ chức các hội thảo trong nước và quốc tế. Trung tâm có nhận dịch thuật tài liệu tiếng nước ngoài, và tổ chức một số dịch vụ công cộng như thức ăn nhanh, giải khát, café internet… SỰ KHÁC BIỆT:  Tra cứu tài liệu dễ dàng và nhanh chóng  Khuyến khích sử dụng các tài nguyên điện tử.  Nhân viên Trung tâm tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên sử dụng thông tin một cách độc lập.  Chú trọng việc dạy cho sinh viên các kỹ năng tìm và sử dụng thông tin.  Kết hợp sử dụng tài nguyên với các chương trình chính khóa.  Thu hút cán bộ giảng dạy vào các hoạt động của LIRC. PHẦN 2 LẠC VIỆT VEBRARY - GIẢI PHÁP ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Lạc Việt Vebrary đáp ứng đầy đủ trọn vẹn các tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Trường, cụ thể được thể hiện ở bảng sau: BẢNG TUYÊN BỐ ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT STT NỘI DUNG YÊU CẦU MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG  I Phạm vi cung cấp  1 Hệ thống điều hành thư viện điện tử bao gồm 5 module: Mục lục tra cứu trực tuyến OPAC, Biên mục, Lưu thông, Bổ sung, Quản lý ấn phẩm nhiều kỳ. 100%. Lạc Việt Vebrary có đủ 5 module: Mục lục tra cứu trực tuyến OPAC, Biên mục Lưu thông Bổ sung, Quản lý ấn phẩm nhiều kỳ Ngoài ra có thêm các module khác: cổng thông tin, mượn liên thư viện, quản lý báo cáo, quản lý kho, quản trị hệ thống.  2 Tùy biến hệ thống điều hành thư viện điện tử theo yêu cầu của Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN CÓ cam kết. Khi ký hợp đồng sẽ bàn bạc chi tiết các tùy biến và ký cam kết.  3 Dịch vụ cài đặt, đào tạo, hướng dẫn cho các đối tượng liên quan CÓ. Xem chi tiết trang 111  4 Dịch vụ chuyển đổi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cũ sang cơ sở dữ liệu mới cho tối thiểu 100.000 biểu ghi CÓ. Đã có sẵn sàng công cụ cho chuyển đổi từ CDS/ISIS và Smilib sang. Miễn phí viết công cụ chuyển đổi cho dữ liệu từ các phần mềm khác và thời gian chuyển đổi tối đa 2 tuần.  5 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tích hợp sẵn với hệ thống điều hành thư viện điện tử CÓ. Hệ thống tích hợp hệ quản trị CSDL DB2 của IBM.  6 Nhà thầu phải cung cấp báo giá kinh phí và cam kết bảo trì hàng năm (gửi kèm trong HSDT) đối với sản phẩm chào thầu sau khi kết thúc thời gian bảo hành CÓ cam kết. Cam kết sẽ được chuyển trong ngày ký biên bản nghiệm thu. Các điều kiện cam kết bảo trì và giá tham khảo (xem trang 119)  7 Nhà thầu phải cam kết cung cấp phiên bản mới nhất, đầy đủ tính năng nhất của sản phẩm chào thầu CÓ cam kết. Phiên bản hiện tại là phiên bản mới nhất 2010.  II Về đặc tính, thông số kỹ thuật  1 Yêu cầu chung  1.1 Hệ thống điều hành thư viện điện tử vận hành trên nền tảng phần cứng của máy chủ SUN Đáp ứng, hệ thống của Lạc việt xây dựng tương thích với nền tảng phần cứng của SUN.  1.2 Hệ thống điều hành thư viện điện tử có khả năng vận hành trên hệ điều hành Sun Solaris Đáp ứng, hệ thống của Lạc việt sử dụng công nghệ IBM nên hỗ trợ nhiều nền tảng khác nhau trong đó có hệ điều hành Sun Solaris.  1.3 Khả năng vận hành tốt trên nền kiến trúc 64bit Đáp ứng. Lạc Việt Vebrary hỗ trợ và tương thích với các hệ điều hành 32bit & 64bit của Microsoft.  1.4 Số license (bản quyền người dùng) hệ thống điều hành thư viện điện tử Vebrary không hạn chế người dùng phía client  1.5 Có khả năng quản lý dữ liệu với số lượng tối thiểu 1.000.000 (một triệu) biểu ghi với các module tương tự trong yêu cầu của gói thầu) Chưa có