Ebook Dám thất bại

Tôi sinh nắm 1950 trong một gia đình có 14 dứa con. Cha tôi bán hàng thịt, còn mẹ tôi là một người nội trợ bình thường. Tôi sinh ra trong tầng lớp thấp kém của xã hội, giữa những người nói năng thô lỗ và cộc cằn, nơi mà mọi người cứ luôn miệng chửi thề và nói những từ khó nghe. Trong bối cảnh đó, chúng tôi đã trải qua tuổi thơ kó khăn của mình, không ngày nào về nhà mà cha khong chửi rửa, đánh mẹ tôi hay một đưa trong chúng tôi

pdf301 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1747 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ebook Dám thất bại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên