Giáo án Hóa học - Tiết 3: Thành phần nguyên tử

I/ Nội dung bài học : · Thành phần cấu tạo của nguyên tử, khối lượng, điện tch câc hạt proton, notron, electron · Kch thước, khối lượng của nguyên tử II/ Mục tiêu : 1, Kin thc : Học sinh biết – Thănh phần cấu tạo cơ bản của nguyín tử gồm : vỏ nguyín tử vă hạt nhđn. Vỏ nguyín tử gồm câc hạt electron. Hạt nhđn gồm hạt notron vă proton – Khối lượng vă điện tch của của E, P,N. Kch thước vă khối lượng v cng nhỏ của nguyín tử 2, K n¨ng : – HS tập nhận xĩt vă rt ra kết luận từ câc th nghiệm m phỏng trong băi học. – HS biết vận dụng câc đơn vị đo lường như : u, đvđt, nm, A0 vă biết câch giải câc băi tập liín quan cấu tạo nguyín tử III/ Phương pháp dạy học : + Níu vấn đề, quan sât nhận xĩt tự rt ra kết luận IV/ Chuẩn bị : Thiết bị dạy học : + Mây vi tnh - mây projector + Hnh vẽ phng to hnh 1.3 - 1.4 (SGK), + Câc phim TN J.J Thomson. + Câc th nghiệm m phỏng Rutherford, J. Chadwick , phần mềm ứng dụng p.point

doc7 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1356 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học - Tiết 3: Thành phần nguyên tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên