Giáo trình Kỹ năng giao tiếp (Phần 2) - Nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng

(Bản scan) Bài 3. Các phong cách giao tiếp 3.1. Khái niệm phong cách giao tiếp 3.1.1. Khái niệm Phong cách là hệ thống những phương pháp, thủ thuật, kiểu nhận thức, phản ứng, hành động tương đối ổn định của cá nhân trong hoạt động. Chúng quy định sự khác biệt cá nhân, giúp cá nhân thích ứng với môi trường sống để tồn tại và phát triển ( ví dụ: phong cách nghệ sĩ, phong cách nhà giáo, phong cách Việt Nam...) Phong cách giao tiếp là hệ thống những phương pháp, cách thiết bao hệ thống các hành vị, cử chỉ, lời nói, việc làm để con người từng xử với nhau vàng Pgày theo một cách nào đó rất ổn định. | Phong cách giao tiếp có thể là phong cách của cá nhân có thể là phorig cách của một dân tộc thể hiện qua những phong tục tập quán của từng gia đình, trung tâm tóc. 3.12, Đặc trưng của phong cách giao tiếp: Phong cách giao tiếp là hệ thống phương pháp hay thủ thuật hành động hình vi ứng xử, tiếp nhận hay phản ứng của con người. | Phong cách giao tiếp là những hành vi, ứng xử tương đối ổn định, bền vững. Phong cách có thể là đặc trưng cho một cá nhân liên quan đến tính cách một cá nhân. Ví dụ người A có phong cách giao tiếp mềm mỏng, lịch thiệp, người B có phong cách vui vẻ, hoạt bát, cởi mở... Phong cách giao tiếp có thể là những hành vi, ứng xử thể hiện trong phong tục, tập quán, thói quen đặc trưng của một dân tộc. Ví dụ người Việt Nam gặp nhau có thể gật đầu chảo, bắt tay, người Lào, Thái Lan thì chắp hai tay vải chào. Phong cách giao tiếp vừa có tính ổn định vừa có tính mềm dẻo, linh hoạt tạo ra cách ứng xử tế nhị, thông minh trong giao tiếp của mỗi cá nhân. Nhờ vậy nổ nang lại hiệu quả cho sự thích ứng của cá nhân trong điều kiện biến đổi của tuổi trưởng, tạo ra sự nhanh nhạy, ứng phó khéo léo, kịp thời của các cá nhân.

pdf43 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Kỹ năng giao tiếp (Phần 2) - Nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan