Hóa học - Chươmg 15: Acid carboxylic hỗn chức

- Nhóm chức acid: được gọi tên dưới dạng hậu tố - Nhóm chức khác: được gọi tên dưới dạng tiền tố Thứ tự ưu tiên của các nhóm chức Acid carboxylic -> anhydid acid -> este -> halogenid

pdf28 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1336 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hóa học - Chươmg 15: Acid carboxylic hỗn chức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan