Hóa học - Chương 18: Hợp chất azoic và diazoic

Đặc điểm phản ứng - Chỉ có ion diazonium của hydrocarbon thơm là tương đối bền vững - Vòng benzen giàu điện tử làm bền hóa - N+ trùng N- nhưng phần lớn hợp chất diazoni tạo thành sẽ bị phân hủy ở nhiệt dộ trên 10 độ C

pdf36 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 3711 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hóa học - Chương 18: Hợp chất azoic và diazoic, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan