Hóa học - Chương VII: Aren và chất dẫn xuất aren

Trong trường hợp dây alkil là nóm phức tạp thì có thể được gọi là pheni;alkan. Chất chứa hơn 1 vòng benzen được gọi là dẫn xuất alkan Alkenil benzen đơn gian nhất là stiren. Các chất khác được gọi như alken thế, bên thế. Alkinil benzen được gọi như alkin thế Hợp chất thơm có thể được sản xuất từ sự chưng cất than đấ và dầu hỏa. Khi chưng cất than đá được khí than đá và cặn là than coke

pdf20 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hóa học - Chương VII: Aren và chất dẫn xuất aren, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan