Học phần Quản trị tài chính - Chương II: Nhà quản trị

I. KHÁI NIỆM Người lao động trong doanh nghiệp được chia làm 02 loại: Người thừa hành: Là người trực tiếp làm việc + Nhà quản trị: Là người điều khiển, giảm rất công việc của người khác. Là người sử dụng các tài nguyên bằng các hoạt động có tổ chức để giành được các mục tiêu đã định. II. PH N LOẠI NHÀ QUẢN TRỊ 1. QUẢN TRỊ CAO CẤP (TOP MANAGERS) + Là nhà quản trị ở cấp bậc tối cao trong tổ chute. – Chịu trách nhiệm về những kết quả cuối cùng của tổ chức. | Đưa ra các quyết định chiều DC. - Tổ chức thực hiện chiến lược, duy trì và phát tries to chuc.

pdf18 trang | Chia sẻ: hadohap | Lượt xem: 376 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Học phần Quản trị tài chính - Chương II: Nhà quản trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan