Hợp chất muối diazoni

Các phản ứng • Phản ứng giải phóng nitơ • Phản ứng ngưng tụ không giải phóng nitơ • Phản ứng giải phóng nitơ v Phản ứng thủy phân khi có nhiệt độ:

ppt11 trang | Chia sẻ: ngatran | Lượt xem: 4788 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp chất muối diazoni, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên