Khóa luận Phân tích hoạt động tài chính và một số giải pháp về tài chính tại công ty thương mại và xây dựng Hoàng Nhân

Việt Nam sau khi chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp quan liêu sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường với sự quản lý vĩ mô của nhà nwcs theo định hướng XHCN. Các doanh nghiệp phải tự chủ về tài chính và chủ động trong kinh doanh

pdf85 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 971 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Phân tích hoạt động tài chính và một số giải pháp về tài chính tại công ty thương mại và xây dựng Hoàng Nhân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan