Kĩ thuật viễn thông - Chương 1: Khái quát chung hệ thống báo hiệu

Chương 1: Khái quát chung hệ thống báo hiệu  Báo hiệu là gì ?  Tồn tại nhiều hệ thống báo hiệu trong giao thông, trong điều khiển tự động,. Trong viễn thông, báo hiệu là một hệ thống để chuyển thông tin từ điểm này đến điểm khác. Mục đích : thiết lập, giám sát quản lý và giải phóng một kết nối

pdf13 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Lượt xem: 581 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kĩ thuật viễn thông - Chương 1: Khái quát chung hệ thống báo hiệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 1: Khái quát chung hệ thống báo hiệu  Báo hiệu là gì ?  Tồn tại nhiều hệ thống báo hiệu trong giao thông, trong điều khiển tự động,.. Trong viễn thông, báo hiệu là một hệ thống để chuyển thông tin từ điểm này đến điểm khác. Mục đích : thiết lập, giám sát quản lý và giải phóng một kết nối 1 Báo hiệu là gì ?  Mục đích • thiết lập • giám sát quản lý • giải phóng một kết nối 2 Các tín hiệu báo hiệu cơ bản  Tín hiệu xung : 3 Các tín hiệu báo hiệu cơ bản  Tín hiệu xung : Số 1  1 xung Số 2  2 xung Số 3  3 xung Số 0  10 xung 4 Các tín hiệu báo hiệu cơ bản  Tín hiệu tần số :Dual Tone Multifrequency (DTMF) 5 Các tín hiệu báo hiệu cơ bản  Các âm báo hiệu : 6 Phân loại báo hiệu 7 Báo hiệu tổng đài – thuê bao 8 Báo hiệu liên tổng đài 9 Các nhóm chức năng của báo hiệu  Chức năng giám sát : dùng để xem xét và trao đổi trạng thái của các thiết bị VD : các trạng thái - bận/rỗi - bình thường/không bình thường - duy trì/giải tỏa 10 Các nhóm chức năng của báo hiệu  Chức năng tìm chọn: các thủ tục đấu nối, thời gian đấu nối cuộc gọi  Thời gian trễ quay số : (PDD – Post Dialling Delay) , còn gọi thời gian thiết lập cuộc gọi.  PDD là tiêu chuẩn rất quan trọng, PDD càng nhỏ càng tốt 11 Các nhóm chức năng của báo hiệu  Chức năng vận hành và quản lý:  Thông tin về trạng thái tắc nghẽn trong mạch  Thông tin về cước phí  Thông tin cảnh báo . 12 Yêu cầu đối với hệ thống báo hiệu • Các tổng đài đều hiểu được các thông tin báo hiệu • Tốc độ xử lý nhanh • Độ tin cậy cao • Đảm bảo kích cỡ, phạm vi của mạng và các tổng đài 13
Tài liệu liên quan