Luận văn Đặc trưng của môđ un cohen – macaulay dãy qua tính chất phân tích tham số

Cho r là vành địa phương Noether với iddeean tối đại m và M là R-moodun hữu hạn sinh với dim M-d. Cho x=x1, x2,x3,., xd là hệ tham số của M và q=(x1,x2,x3,.xd) là ideean tham số của M sinh bởi x.

pdf40 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 1360 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đặc trưng của môđ un cohen – macaulay dãy qua tính chất phân tích tham số, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan