Luận văn Hoàn thiện các hình thức trả lương tại xí ngiệp xây dựng số 2

Tiền lương luôn là mối quan tâm hàng đầu trong bất cứ xã hội nào, trong bất kỳ doanh nghiệp nào và bất kỳ người lao động nào. Tiền lương thể hiện bản chất kinh tế, chính trị của một xã hội, thể hiện sự giàu mạnh của một quốc gia. Đối với doanh nghiệp, một chính sách tiền lương hợp lý sẽ là động lực cho công nhân viên hăng hái làm việc, nâng cao năng suất lao động, tạo thế đứng cho doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh và ngày càng phát triển. Trong công tác trả lương, nhiệm vụ quan trọng là xây dựng được các hình thức trả lương phù hợp với từng đối tượng, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay, Xí nghiệp xây dựng số 2 đang áp dụng hình thức trả lương theo thời gian đối với cán bộ quản lý và hình thức trả lương theo sản phẩm đối với cán bộ công nhân khối sản xuất.

doc94 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 1133 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện các hình thức trả lương tại xí ngiệp xây dựng số 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan