Luận văn Kì vọng của biến ngẫu nhiên

Hàm phân phối của đại lượng ngẫu nhiên X cho ta lượng thông tin tương đối đầy đủ để khảo sát bản thân X. Tuy nhiên việc biết toàn bộ phân phối của đại lượng ngẫu nhiên nào đó rất khó gặp trong thực tế. Vì vậy cần phải tìm một số đặc trưng của phân phối để qua đó có thể nhận biết một số tính chất cần thiết của phân phối.

pdf28 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1304 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Kì vọng của biến ngẫu nhiên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan