Luận văn Kiểu đa thức của môđun trên vành noether địa phương

Một ý tưởng quan trọng trong Hình học đại số và Đại số giao hoán là thông qua việc nghiên cứu thông qua nghiên cứu các bất biến bằng số để nói lên cấu trúc của các đa tạp hoặc cấu trúc của các vành giao hoán điều này có thể thấy rõ trong những lý thuyết nổi tiếng như lý thuyết bất biến của Mumford,

pdf38 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1438 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Kiểu đa thức của môđun trên vành noether địa phương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên