Luận văn Nghiên cứu hiệu quả việc sử dụng giáo cụ trực quan gián tiếp trong quá trình giảng dạy bộ môn thể dục trường trung học phổ thông Tống Duy Tân tỉnh Thanh Hóa

(Bản scan) Vấn đề phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo là một trong những mục tiêu đặt lên hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta, trong đó mục tiêu quan trọng và không thể thiếu đó là mục tiêu phát triển con người toàn diện. Cùng với mặt khác GDTC có một vai trò quan trọng trong nền giáo dục XHCN.

pdf42 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1411 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu hiệu quả việc sử dụng giáo cụ trực quan gián tiếp trong quá trình giảng dạy bộ môn thể dục trường trung học phổ thông Tống Duy Tân tỉnh Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan